Aanleggen van kabels in een provinciale (vaar)weg

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg of vaarweg, dan moet u daarvoor een ontheffing of vergunning op grond van de Omgevingsverordening hebben.

Relevante regelgeving

Procedure

Voor het aanvragen van een ontheffing of vergunning kunt u gebruik maken van het 'Standaard aanvraagformulier Omgevingsverordening H4 Vaarwegen en wegen'. Ook vragen we u de volgende bijlagen mee te sturen:

  • situatietekening tracĂ© en eventuele detailtekeningen en/of bovenaanzichten van bijkomende voorzieningen;
  • lengteprofiel en bijbehorend dwarsprofiel;
  • resultaten van onderzoeken volgens de NEN 3650-serie en NEN 3651, waaruit blijkt dat de gestuurde boring/persing veilig is;
  • een verkeersplan.

Aanvraagformulier Omgevingsverordening wegen

Aanvraagformulier Omgevingsverordening vaarwegen

U krijgt de beslissing uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de provincie.

Vragen over deze ontheffing of vergunning?

Neem contact op met ons Loket Juridische Zaken van Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH):

Telefoon:  050 - 316 49 50
E-mail: juzaloket@provinciegroningen.nl