Uitvoeringsprogramma leefbaarheid

De provincie wil dat het in Groningen goed leven, wonen en werken is. Op veel manieren werken we aan de leefbaarheid. En die staat onder druk, onder meer door bevolkingsdaling en aardbevingen. De provincie Groningen doet al veel voor de leefbaarheid en wil nog meer doen. Daarom investeren we de komende vier jaar 47 miljoen euro extra. Dat doen we via het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Dit programma, met en voor Groningers ontwikkeld, bevat subsidies en aanjaagfondsen (leningen). De fondsen, in totaal 25 miljoen euro, gaan dit najaar van start. De subsidieregelingen, 22 miljoen euro, zijn inmiddels opengesteld.

De 22 miljoen euro is als volgt verdeeld:

Gebiedsgerichte aanpak - 14 miljoen euro

Subsidies voor de aanpak van het centrumgebied in een kern of dorp: grote ingrepen in gebouwen voor het toekomstbestendig maken van dorpskernen en wijken.

Doelgroepen: gemeenten en partijen die nauw samenwerkt met een gemeente.

Locatiegerichte aanpak - 5 miljoen euro

Verdeeld over:

  1. Voorzieningen op peil - 3 miljoen euro
    Subsidies voor het behouden en verbeteren van het voorzieningenniveau door het ondersteunen van initiatieven die meerdere voorzieningen en functies combineren.

  2. Transitiefonds particuliere woningvoorraad - 2 miljoen euro voor een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad. Deze 2 miljoen is verdeeld over twee onderdelen:

Bewonersinitiatieven - 2 miljoen euro

Subsidies voor kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

Doelgroepen: (groepen) inwoners van de provincie Groningen.

1 miljoen euro is bestemd voor uitvoeringskosten.

Download