Hoe organiseer je sociale vitaliteit?

Tips uit de praktijk van de Eemsdelta

In het Woon- en Leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta (2011) is sociale vitaliteit neergezet als zeer belangrijk thema. Het geeft lokale gemeenschappen 'organisatiekracht' en zorgt ervoor dat inwoners zelf bijdragen aan de kwaliteit van wonen, leven en zorg voor elkaar. In Noord-Groningen zijn de afgelopen tijd zes projecten opgezet om meer greep te krijgen op twee hoofdvragen:

  1. Hoe versterk je organisatiekracht en sociale binding van inwoners aan de ene kant?
  2. En hoe zorg je voor gemeentelijke organisaties die ‘participatieproof’ zijn ingericht aan de andere kant?

Met de opbrengst uit de projecten kan deze regio (en anderen) nu verder aan de slag, voor het verbeteren van de leefbaarheid in buurten, dorpen en wijken.

Zelf aan de slag

Wil je ook weten hoe het precies zit met 'organisatiekracht' van bewoners uit jouw dorp of gemeente, of wil jouw gemeente ook aan de slag met (verbeterde) dienstverlening aan initiatiefnemers, andere manieren van contact met dorpen en wijken of het verstrekken van dorps- of wijkbudgetten? Lees dan het bijgevoegde samenvattend overzicht. Het artikel bevat links naar de nieuwe instrumenten die zijn ontwikkeld en naar het eindrapport Project Sociale Vitaliteit waarin de zes de projecten In Noord-Groningen worden samengevat.

Downloads