Blauwe Loper

De nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen Blauwestad en Winschoten

Om Blauwestad en het centrum van Winschoten met elkaar te verbinden wordt er voor fietsers en voetgangers een brug aangelegd: de Blauwe Loper. Op dit moment worden beide kernen gescheiden door de A7, het Oldambtmeer en het Winschoterdiep. De Blauwe Loper moet ervoor zorgen dat de bewoners van Blauwestad gemakkelijker de voorzieningen in Winschoten kunnen bereiken. Omgekeerd geldt voor de inwoners van Winschoten dat ze sneller in het recreatiegebied Blauwestad kunnen komen. De brug wordt met 800 meter de langste fietsbrug van Europa en moet een opvallend uiterlijk krijgen.

Samenwerking

De Blauwe Loper is een gezamenlijk project van de provincie Groningen, gemeente Oldambt en het projectbureau Blauwestad. De provincie draagt 6 miljoen euro bij aan het project, de gemeente 500.000 euro.

Voorkeursalternatief

Er zijn er verschillende alternatieven onderzocht voor de brug en de route naar het centrum van Winschoten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties van de bewoners hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Oldambt eind 2014 positief besloten over het voorkeursalternatief (PDF PDF-bestand, 6 MB), dat uitgaat van een brug tussen het Havenkwartier in Blauwestad en de Hoorntjesweg in Winschoten. Het brugdeel over het Winschoterdiep is beweegbaar. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute via de Hoorntjesweg, Ludensweg en de Van Speykstraat richting het centrum. Verder wordt rekening gehouden met een aansluiting op het Stadspark. De vormgeving van de helling bij de Hoorntjesweg wordt in de vervolgfase verder uitgewerkt.

Planning

  • Najaar 2017: aanbesteding. Welke aannemer gaat aan de slag met het ontwerp voor de bouw van de brug? Aannemers worden uitgedaagd rekening te houden met duurzaamheid in hun ontwerp, bijvoorbeeld door zonnecellen of duurzame materialen in te passen.
  • Voorjaar 2018: start voorbereiding; het uitwerken van het ontwerp van de geselecteerde aannemer.
  • Voorjaar 2019: start bouw van de Blauwe Loper.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel Betsema : 050 - 316 40 36, of m.l.betsema@provinciegroningen.nl.

 

 

Downloads