Blauwestad

De ontwikkeling van Blauwestad in Oost-Groningen

De meeste inwoners in Groningen kennen Blauwestad. Deze nieuwe woonplaats ligt ten noorden van Winschoten, in de gemeente Oldambt, in het oostelijke deel van de provincie Groningen. Het is een groot project dat bedoeld is om de regio sterker te maken met nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Sinds het begin van 2010 zijn de provincie Groningen en de gemeente Oldambt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Blauwestad. Tot die tijd was daar een private partij (projectontwikkelaar) bij betrokken.

Kaartje met de ligging van Blauwestad
Ligging Blauwestad

Positieve ontwikkelingen

In 2001 begon de aanleg van Blauwestad. Inmiddels zijn het recreatiemeer, de wegen en het nieuwe natuurgebied aangelegd. Er zijn recreatieve voorzieningen gekomen en er zijn bijna 150 woningen gebouwd. Dit heeft positieve gevolgen: 40 nieuwe bedrijven en 130 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio en, niet onbelangrijk, heel tevreden bewoners.

Moeilijke tijden

Er is veel te doen geweest rond Blauwestad: tegenvallende verkoop van kavels in tijden van financiële crisis, een einde aan de publiek-private samenwerking en een verlies van 29 miljoen euro voor de provincie. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassing van de plannen.

In dit dossier leest u over de plannen van de provincie en de gemeenten voor de komende tijd.