Snel Internet Groningen

De provincie Groningen, de Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen hebben samen de ambitie dat voor eind 2018 alle Groningers snel kunnen internetten.

Geen snelle aansluiting

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment nog ruim 20.000 adressen in de provincie Groningen niet beschikken over een snelle internetaansluiting. Dit levert problemen op voor particulieren, bedrijven en instellingen die dit nodig hebben voor hun bedrijfsvoering, studie, dienstverlening of ontspanning.

Voor marktpartijen is het te duur om deze adressen in het buitengebied aan te sluiten op snel internet en volledig vanuit eigen middelen te financieren.

Subsidie en leningen

De initiatiefnemers van 'Snel Internet Groningen' willen deze situatie oplossen door het beschikbaar stellen van subsidie en leningen aan partijen die de hele, of delen van, de provincie aan willen sluiten op snel internet. Dit doen wij door het openen van de regeling 'Snel Internet Groningen'. In de periode van 5 oktober tot 18 november 2016 kunnen partijen een voorstel indienen voor realisatie van zogenaamde “Next Generation Access Netwerken”.

In deze regeling zit 40 miljoen euro. 30 miljoen euro is beschikbaar gesteld door de provincie in de vorm van leningen. De Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen hebben elk 5 miljoen euro beschikbaar gesteld in de vorm van subsidie voor het aardbevingsgebied. (link naar kaartje van het aardbevingsgebied).

Planning

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2017 duidelijk worden welke partij(en) het netwerk gaan aanleggen. In het najaar van 2017 volgt de aanleg van het netwerk, waarbij de prioriteit wordt gelegd bij de gemeenten in het aardbevingsgebied. De initiatiefnemers streven ernaar dat eind 2018 heel Groningen over snel internet beschikt.