Lauwersmeer op koers

Het Lauwersmeergebied: economie en natuur in evenwicht

Het Lauwersmeergebied is een ondernemende en recreatieve regio met als belangrijke trekpleister het Nationaal Park Lauwersmeer. De provincie investeert flink in het gebied. Belangrijk uitgangspunt voor de investeringen is dat de economie en natuur van het Lauwersmeer met elkaar in evenwicht blijven. Bij deze ontwikkeling zijn betrokken:

  • De provincies Groningen en Fryslân
  • De gemeente De Marne en de Friese gemeenten Dongeradeel en Kollumerland

Deze overheden werken samen met uiteenlopende partijen zoals Staatsbosbeheer, het Ministerie van Defensie, de ondernemers in het gebied en de waterschappen.

Meer informatie

- Rondje Lauwersmeer
- Quick Wins
- Dark Sky Park
- Nationaal Park Lauwersmeer
- Vogeluniversiteit
- Ontwikkeling marketingstrategie Lauwersmeer

Jachthaven aan het Lauwersmeer

Rondje Lauwersmeer

Het rondje Lauwersmeer richt zich op het verbeteren van de mogelijkheden voor onder andere fietsen, wandelen, vissen en vogelen rondom het Lauwersmeer, het liefst zo dicht mogelijk langs het water. Daarnaast wordt met dit project de beleving en herkenbaarheid van het Nationaal Park Lauwersmeer verbeterd. De voorbereidende werkzaamheden zijn dit jaar gestart. Naar verwachting de uitvoering begin 2015 van start.

Quick Wins

In het Lauwersmeergebied zijn er verschillende kleine initiatieven van bijvoorbeeld ondernemers, stichtingen, dorpsverenigingen, die de recreatie in het gebied kunnen versterken. Voor 2017 is onder de naam ‘Quick Wins’ subsidie beschikbaar. Ondernemers en andere initiatiefnemers kunnen daardoor direct met hun ideeën aan de slag. De bijdrage bedraagt maximaal 30 procent van de projectbegroting, met een maximumbedrag van 10.000 euro. In totaal heeft de Stuurgroep Lauwersmeer 100.000 euro voor de ‘Quick Wins’ vrijgemaakt.

Downloads