AgroAgenda Noord-Nederland

Agrarische ondernemers (vertegenwoordigd door LTO Noord), de landbouwsector en bedrijven die daaraan verbonden zijn (agro- en foodindustrie), maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben samen met de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe de AgroAgenda Noord-Nederland 2013-2020 opgesteld.

Ambitie

De ambitie van de partijen bij de AgroAgenda Noord-Nederland is dat de noordelijke agro- en foodsector in 2020 modern en winstgevend is, schoon en efficiënt produceert, en in balans is met mens en omgeving. Ze willen dit tot stand brengen door samen verschillende vernieuwende projecten uit te voeren die voor het Noorden van belang zijn. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen nemen zelf initiatief voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten. De provincies en het Rijk gaan onder andere meehelpen met de cofinanciering.

Biovergister van Eissen Biogas in Gasselternijveenschemond

Thema's

De AgroAgenda beschrijft vijf programma's voor projecten:

  • Duurzame productie in de landbouw. Het doel is dat boeren minder water, bestrijdingsmiddelen, meststoffen en minder energie gebruiken en meer aandacht besteden aan dierenwelzijn, alternatieve teelten en duurzame energie. Daarbij wordt tegelijkertijd gestreefd naar een hogere opbrengst.
  • Efficiënter gebruik van biomassa. Projecten die zich richten op efficiënter gebruik van landbouwproducten en restproducten (biomassa) voor toepassingen in onder andere de farmaceutische en cosmetische industrie, voedsel, chemische industrie en energie.
  • Landbouw en omgeving. Projecten die gericht zijn op een betere balans tussen de landbouw en natuur en landschap, bijvoorbeeld het verbeteren van het agrarisch natuur en landschapsbeheer, landschappelijke inpassing. Ook projecten gericht op de landbouw en de sociale, maatschappelijke omgeving.
  • Verbetering van de landbouwinfrastructuur, met name de verbetering van de kavelruil en de waterhuishouding.
  • Kennisnetwerk. Projecten die zich richten op een versterking van de wisselwerking tussen boerenpraktijk en het onderwijs en kennisnetwerken.

Meer informatie

Hebt u ideeën of plannen voor projecten die uitgevoerd kunnen worden in een of meer van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, neemt u dan contact op met de NOM, telefoon 050 - 521 44 44 of kijk op www.nom.nl.
De NOM kan u helpen uw ideeën of plannen te ontwikkelen, uw project te financieren en partners te zoeken.

Downloads