Zorg voor stortplaatsen

De provincie onderzoekt verontreiniging van gesloten stortplaatsen en biedt nazorg

De provincie draagt op verschillende manieren zorg voor stortplaatsen. Zo doen we onderzoek naar mogelijke verontreiniging op locaties waar in het verleden afval is gestort en zijn we verantwoordelijk voor de nazorg van gesloten stortplaatsen.

Nazorg gesloten stortplaatsen

Op grond van de nazorgbepalingen in de Wet milieubeheer is de provincie bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten afval- en baggerspeciestortplaatsen. Dit zijn stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval of baggerspecie is gestort en die nu zijn of worden gesloten. De provincie zorgt dat een gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Voorbeelden van maatregelen zijn monitoring en controle, onderhoud en vervanging.
De provincie geeft een sluitingsverklaring af als:

  • het storten van afvalstoffen is beëindigd;
  • voor zover nodig een bovenafdichting is aangebracht;
  • een eindinspectie is uitgevoerd.

Afvalstortplaatsen

De provincie is verantwoordelijk voor de (toekomstige) nazorg op de volgende afvalstortplaatsen:

  • Kloosterlaan in Delfzijl
  • Woldjerspoor in Groningen
  • Borgerswold in Veendam
  • Usquert in Usquert
  • Stainkoeln-2 in Groningen

Alleen stortplaats Stainkoeln-2 is nog in gebruik. We verwachten dat deze stortplaats in 2017 de maximale stortcapaciteit bereikt. Op de stortplaatsen Kloosterlaan en Woldjerpoor is de nazorg inmiddels gestart. Op de stortplaatsen Borgerswold en Usquert start de nazorg in respectievelijk 2016 en 2018.

Baggerspeciestortplaatsen

Naast deze afvalstortplaatsen zijn er nog 10 baggerspeciestortplaatsen, waarop de nazorgregeling van toepassing is. Op de provinciale baggerspeciestortplaatsen Driebond, Winschoterzijl en Zuidwending is de nazorg inmiddels gestart. De overige baggerspeciestortplaatsen worden in de periode tot 2030 gesloten (of ontmanteld). 

Kaart met een overzicht van stortplaatsen in de provincie Groningen
Overzicht van stortplaatsen in de provincie Groningen

Nazorgfonds

De provincie financiert de nazorg uit het nazorgfonds. Vergunninghouders van stortplaatsen storten een zogenaamde nazorgheffing in dit fonds. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld en is opgenomen in de Verordening nazorgheffing Groningen.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Huinder van de afdeling Omgeving en Milieu, e-mail a.b.huinder@provinciegroningen.nl.
Meer informatie over de nazorg van stortplaatsen vindt u op de website van de Interprovinciale werkgroep nazorg.

Regelgeving

Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (geldend op 9 december 2016)