Milieutoezicht

Regelmatig controleren wij of bedrijven die wij een vergunning hebben verleend zich houden aan de afspraken. Wij houden toezicht op verschillende manieren:

  • het controleren van administraties
  • het uitvoeren van metingen
  • het uitvoeren van toezichtsbezoeken aan inrichtingen of in het veld

De provincie past alle drie vormen toe. Welke vorm we kiezen is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Regelmatig controleren van bedrijven of gebieden heeft een positief effect op het nakomen van gemaakte afspraken.

Downloads