Bodembeheer

Onderzoek en sanering

De provincie Groningen houdt zich bezig met het beheer van de bodem. Door onder andere onderzoek te doen naar grond en grondwater en het aanpakken van bodemverontreiniging.