Actieplan wegverkeerslawaai

De provincie is van plan geluidreducerend asfalt aan te brengen op wegdelen van provinciale wegen die meer geluid veroorzaken dan 62 decibel bij woningen die langs deze wegen liggen. Dit geldt alleen voor wegen waarvan het asfalt binnen de periode 2013-2018 wordt vervangen. Het gaat om wegdelen in de gemeenten Bellingwedde, Groningen, Grootegast, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Pekela, Veendam, Stadskanaal, Winsum, Winschoten en Zuidhorn.

Geluidhinder

De provincie heeft ongeveer 550 kilometer weg in eigendom en beheer. Het verkeer op de provinciale wegen kan geluidhinder veroorzaken. Wij voelen ons hier verantwoordelijk voor. Bij aanleg en onderhoud van onze wegen, en bij plannen van woningen nabij de wegen, passen wij de Wet geluidhinder toe. Hierdoor zorgen we ervoor dat de geluidhinder niet hoger wordt dan de normen van die wet.

Geluidsreducerend asfalt

Na verloop van tijd groeit het verkeer en kunnen situaties ontstaan met meer geluidhinder dan voorzien. De Wet geluidhinder voorziet niet in deze situaties.
Met vijfjaarlijkse actieplannen wegverkeerslawaai springen wij hierop in met het aanbrengen van geluidreducerend asfalt voor woonomgevingen met de hoogste geluidbelastingen. Het woon‐ en leefklimaat verbetert hierdoor.

Actieplan wegverkeerslawaai 2013-2018

Inmiddels hebben wij zo'n 11 kilometer geluidsreducerend asfalt aangelegd. In de periode 2013 tot en met 2018 hebben we nog eens 16,5 kilometer geluidsreducerend asfalt gepland. In het actieplan wegverkeerslawaai 2e tranche (PDF PDF-bestand, 12 MB) staat waar we het geluidreducerend asfalt aanleggen en wat de achtergronden van onze keuzes zijn.