Zelfrijdend vervoer

Provincies Groningen, Fryslân en Drenthe experimenteren met zelfrijdend vervoer

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe zien zelfrijdend vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio’s te behouden en verbeteren. Daarom werken de  provincies samen om dé pilotregio voor zelfrijdend vervoer te worden. Ze roepen vervoerders, producenten en kennisinstituten op om te komen met betaalbare, slimme, flexibele en duurzame vormen van zelfrijdend vervoer. Daarbij gaat het om vervoer over zowel de weg, het spoor, het water en door de lucht.

Van deur tot deur

De drie provincies bieden vervoerders, producenten en kennisinstituten ruimte en ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen voor verschillende onderwerpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het vervoer van deur tot deur (‘last mile’), zorg, toerisme/recreatie, verbetering van de mobiliteit van minder validen, ouderen of kinderen of juist aansluiting in de spits op de treinen, pakketbezorging met drones of het binnenloodsen van schepen. Verder wordt ook gezocht naar manieren om de economische structuur van het Noorden te versterken en de bedrijvigheid te stimuleren.

Proeven

In 2016 is al een proef gedaan met een zelfrijdend busje in Appelscha. In 2017 zijn er tests met een busje uitgevoerd in de Eemshaven en op het Zerniketerrein in Groningen. Deze zomer moet er een busje gaan rijden tussen het nieuwe Ommelander ziekenhuis in Scheemda en het centrum van het dorp. Dit najaar komt er ook een proef met een gedeeltelijk zelfrijdende trein.

Meer over zelfrijdend vervoer in de drie noordelijke provincies is te vinden op www.autonoomvervoernoord.nl .