Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

De provincie Groningen vindt het belangrijk dat de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam wordt verdubbeld. De weg ontsluit de Eemsdelta, een regio die economisch van belang is. De provincie heeft op 23 februari 2015 met het Rijk de Bestuursovereenkomst Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam gesloten, omdat de N33 een rijksweg is. De procedure voor een Tracébesluit voor de verdubbeling is daarna in gang gezet.

De N33 tussen Zuidbroek en Appingedam

Vooronderzoek

In een vooronderzoek (PDF PDF-bestand, 2 MB) dat de provincie heeft laten uitvoeren zijn zeven varianten bekeken. Bij drie van deze varianten gaat het daadwerkelijk om een verdubbeling van de N33.

  • Variant A: Deze variant gaat uit van het verdubbelen van de N33 op of bij het bestaande tracé en het ongelijkvloers maken van de aansluitingen.
  • Variant B: Deze variant gaat uit van het verdubbelen van de N33 op of bij het bestaande tracé tot en met het viaduct over de Hoofdweg bij Tjuchem. Daarna volgt een nieuw tracé in oostelijke richting. De aansluitingen worden ongelijkvloers.
  • Variant C: Deze variant gaat uit van het verdubbelen van de N33 op of bij het bestaande tracé tot en met de aansluiting Geerlandweg. Daarna volgt een nieuw tracé in noordelijke richting, dicht langs Tjuchem. De aansluitingen worden ongelijkvloers. 

Voor de provincie zijn de drie bovengenoemde varianten de basis voor het gesprek met het Rijk. Bij de overige varianten gaat het om verbeteringen van de doorstroming, zoals het ongelijkvloers maken van kruisingen of combinaties van dubbelbaans wegen met enkelbaans wegen.

Meer over de zeven varianten is te vinden in de 'Voorverkenning verdubbeling N33-Midden (Zuidbroek-Appingedam) (PDF PDF-bestand, 2 MB)'.

Lobbybrochure

De provincie heeft een lobbybrochure  (PDF PDF-bestand, 3 MB)gemaakt om het belang van de verdubbeling van de N33-midden onder de aandacht van de Tweede Kamerleden te brengen. De lobbybrochure bevat de verklaring 'N33-midden: van2naar4!', die is ondertekend door ondernemers uit de Eemsdelta en de wethouders van de Groningse gemeenten langs de N33.

Bestuursovereenkomst

In de 'Bestuursovereenkomst Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam' zijn onder andere afspraken gemaakt over de financiering, de organisatie en besluitvorming, de planning en het beheer en onderhoud.

Downloads