Verdubbeling N33 Midden tussen Zuidbroek-Appingedam

De provincie Groningen werkt samen met Rijkswaterstaat aan de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans geven aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen van Noordoost-Groningen.

De N33 tussen Zuidbroek en Appingedam

Planstudie

Op dit moment zit het project in de verkenningsfase. In deze fase worden de zeven alternatieven voor de verdubbeling uitgewerkt en worden de effecten op de omgeving onderzocht. Aan het eind van 2017 kiezen de bestuurders een voorkeursalternatief. Dit wordt ook ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Samen met de omgeving

De omgeving is actief betrokken bij de plannen. Door middel van bijeenkomsten, werksessies en keukentafelgesprekken zoeken we naar mogelijkheden om waarde toe te voegen aan de omgeving.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk streven voor het project. Maar duurzaamheid is een zeer omvangrijk begrip. Welke thema’s zijn nu het meest relevant bij het verbreden van een weg? En wat zijn de kansen en mogelijkheden in de regio? De bestuurders hebben op basis van analyses gekozen voor de thema’s Circulaire Economie, Energie & Klimaat, Ecologie & Biodiversiteit, Sociale Relevantie. 

Meer informatie over deze thema’s en de verdubbeling van de N33 Midden is te vinden op de projectwebsite en volg het project op Twitter via @N33Midden

Vooronderzoek

In een vooronderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren zijn zeven varianten bekeken. Bij drie van deze varianten gaat het daadwerkelijk om een verdubbeling van de N33. Meer over de zeven varianten is te vinden in de 'Voorverkenning verdubbeling N33-Midden (Zuidbroek-Appingedam)'

Lobbybrochure

De provincie heeft een lobbybrochure  (PDF PDF-bestand, 3 MB)gemaakt om het belang van de verdubbeling van de N33-midden onder de aandacht van de Tweede Kamerleden te brengen. De lobbybrochure bevat de verklaring 'N33-midden: van2naar4!', die is ondertekend door ondernemers uit de Eemsdelta en de wethouders van de Groninger gemeenten langs de N33.

Bestuursovereenkomst

In de 'Bestuursovereenkomst Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam' zijn onder andere afspraken gemaakt over de financiering, de organisatie en besluitvorming, de planning en het beheer en onderhoud.

Downloads