Spoorlijn Roodeschool - Eemshaven

De provincie Groningen wil de trein van Groningen naar Roodeschool in de toekomst een aantal keren per dag laten doorrijden naar de Eemshaven. In de Eemshaven moet de nieuwe trein aansluiten op de boot naar Borkum. Om de trein door te kunnen laten rijden moet het bestaande spoor worden verlengd en komen er twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst en in de Eemshaven komt een nieuw station.

Nieuwe stations

Het is de bedoeling dat de trein van Roodeschool drie tot vier keer per dag gaat doorrijden naar de Eemshaven, drie keer in het laagseizoen en vier keer in het hoogseizoen. Dit gebeurt binnen de bestaande dienstregeling. Met de extra trein wordt de Eemshaven per spoor ontsloten voor het personenvervoer. Voor de verbinding moet 3 kilometer nieuw spoor worden aangelegd. Daarnaast wordt ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor aangepast. Ook is het nodig dat de beveiliging van het spoor aangepast wordt. Verder krijgt het station van Roodeschool een nieuwe locatie aan de Hooilandseweg. Het is de bedoeling dat de trein vanaf begin 2018 doorrijdt naar de Eemshaven.

Trein in Eemshaven
Trein in de Eemshaven

Doel

Met het doortrekken van het spoor komt de Eemshaven verder op de kaart te staan. Ook het Waddeneiland Borkum wordt met de personentrein ontsloten, zowel voor toeristen als eilandbewoners. Dit moet het toerisme naar Borkum en van Borkum richting Groningen bevorderen.

Planning

November 2015: Realisatiebesluit
Begin 2016 Aannemer bekend
Begin 2016: Start uitvoering
Juni 2016: Start bouw station Eemshaven
September  2016: Start bouw nieuw station Roodeschool
Oktober 2017 Start sloop oude station Roodeschool
Maart 2018: Indienststelling spoorlijn

Financiering

Het doorrijden van de trein naar de Eemshaven wordt gerealiseerd door: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Groningen, AG EMS, ProRail, Arriva, Groningen Seaports, gemeente Eemsmond, Regio Groningen Assen, Stadt Borkum , Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen en de Kamer van Koophandel Noord.

Het project wordt via het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) .

Bekijk hieronder een filmpje over het voorontwerp van de spoorlijn.

Downloads