Ring Groningen

De ringweg rond de stad Groningen is een belangrijke verkeersader in onze provincie. Dagelijks gebruiken vele automobilisten de ring om de stad in of uit te komen. Dat leidt vaak tot grote vertragingen. Dit komt onder andere door de vele aansluitingen en verkeerslichten op de ringweg. Om Groningen bereikbaar te houden zijn de provincie en de gemeente Groningen samen met Rijkswaterstaat bezig de ringweg aan te passen.

Oostelijke ringweg

Alle kruisingen van de oostelijke ringweg worden ongelijkvloers, waardoor verkeerslichten niet meer nodig zijn. Het verkeer kan daardoor beter doorstromen. De kruising met de weg naar Delfzijl (N360) passen we nu niet aan. Naar deze weg loopt een studie. Hierin bekijken we ook wat er met de kruising moet gebeuren. Kijk voor meer informatie op www.ringgroningen.nl. Op verschillende punten langs de Oostelijke Ringweg staan webcams opgesteld waarmee de werkzaamheden live te volgen zijn.

Sfeerimpressie van het nieuwe viaduct bij Lewenborg
Een artist impression van de Oostelijke Ringweg bij Lewenborg

Zuidelijke ringweg

De provincie Groningen, de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat werken samen in de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid het bestuurlijke voorkeursplan uit. Dat plan gaat uit van een oplossing op de bestaande route van de Zuidelijke Ringweg. In het Milieueffectrapport (MER) worden de effecten op het milieu onderzocht. Rijkswaterstaat heeft, als wegbeheerder, het project Aanpak Ring Zuid voorlopig gegund aan de combinatie Herepoort, bestaande uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV. Als alles volgens plan verloopt zijn de werkzaamheden in 2020 klaar. Kijk voor meer informatie op www.aanpakringzuid.nl.

Sfeerimpressie van de nieuwe Zuidelijke Ringweg
Sfeerimpressie van de nieuwe Zuidelijke Ringweg