Oostelijke rondweg Bedum

Rond Bedum komt een nieuwe ontsluitingsweg als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer. Dat verkeer komt onder meer van Friesland Campina in de bebouwde kom. De weg komt direct ten noorden van de spoorlijn Groningen-Delfzijl te liggen en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993. In december 2016 hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum een besluit genomen over de plannen.

Spoortunnel

In verband met de veiligheid kruist de rondweg het spoor met een tunnel. Daar kunnen auto's met 60 kilometer per uur doorrijden. De tunnel wordt met groene taluds in het landschap ingepast, zodat deze het landschap zo weinig mogelijk verstoort.

Onbewaakte overgangen

Verder verdwijnen twee onbewaakte spoorwegovergangen en wordt één onbewaakte overgang veiliger gemaakt.

Planning

De werkzaamheden voor de rondweg gaan naar verwachting in 2019 van start en zijn naar verwachting in 2020 klaar. De maatregelen kosten in totaal 13 miljoen euro.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Bedum.