N360 Groningen - Delfzijl

Onderzoek naar de verbetering van de weg Groningen-Delfzijl

De N360 tussen Groningen en Delfzijl is voor onze provincie een belangrijke weg omdat deze, net als de A7-N33 en de N46, toegang geeft tot het economische kerngebied Eemsdelta. Daarom gaan we op deze provinciale weg een aantal knelpunten aanpakken. Hiervoor heeft de provincie 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Wat zijn de problemen?

Op de weg tussen Groningen en Delfzijl is het op een aantal punten erg druk, bijvoorbeeld bij de stad Groningen. Ook komen er verschillende onveilige kruisingen voor, waar veel ongelukken gebeuren. Op verschillende plaatsen loopt de weg door de bebouwde kom. Daar wordt nu vaak te hard gereden. De gevaarlijke kruispunten vormen een van de problemen op de weg N360 Groningen-Delfzijl.

Kruispunt op de N360
De gevaarlijke kruispunten vormen een van de problemen op de weg N360 Groningen-Delfzijl.

Betere doorstroming en veiligheid

We nemen een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid, de doorstroming en de kwaliteit van het openbaar vervoer op de N360 te verbeteren. Zo komen er rotondes en passen we op diverse plekken de inrichting van de weg aan. Hierdoor moet het voor automobilisten duidelijker zijn dat ze in de bebouwde kom rijden, zodat ze minder hard gaan rijden. Om het openbaar vervoer te verbeteren is bij Lewenborg een keerlus aangelegd. Reizigers met de bus uit de richting Delfzijl kunnen nu gemakkelijker overstappen op stadslijn 3 naar Lewenborg en omgekeerd. Ook is de oversteek bij de bushalte Dijkshorn in Ten Boer veiliger gemaakt.

Maatregelenkaart provinciale weg N360 Groningen-Delfzijl
Maatregelenkaart provinciale weg N360 Groningen-Delfzijl

Maatregelen

Op de N360 nemen we de volgende maatregelen: 

  • de indeling van de kruispunten bij de oostelijke ringweg, Ruischerwaard en Ruischerbrug aanpassen (De werkzaamheden hiervoor zijn voor een groot deel in 2015 uitgevoerd. Van mei tot augustus 2017 wordt het fietspad tussen Ruischerbrug en de komgrens van Groningen aangepakt.);
  • een keerlus aanleggen voor de bus bij het kruispunt bij Ruischerbrug (uitgevoerd in 2015);
  • de kruising bij de Dorpsweg in Garmerwolde aanpassen (uitgevoerd in 2016);
  • een rotonde aanleggen bij de Fledderbosweg in Garmerwolde (voorbereidende werkzaamheden vinden eind 2017 plaats; in 2018 wordt de rotonde aangelegd.);
  • aanpassingen aanbrengen in de bebouwde kom in Ten Boer (in 2016 uitgevoerd);
  • de fietsoversteek (inclusief de middengeleider) bij kruispunt Oude Rijksweg in Ten Post aanpassen (in 2016 uitgevoerd) (een rotonde bij de Eestumerweg in Ten Post aanleggen; (uitvoering 2017/2018) kleine aanpassingen verrichten bij het kruispunt aan de Wirdumerweg in Wirdum (in 2016 uitgevoerd);
  • een rotonde aanleggen bij Eekwerderweg bij Wirdum (uitvoering 2017/2018);
  • aanpassingen verrichten in de bebouwde kom Appingedam (uitgevoerd in 2016).

Tussen Groningen en Ten Boer is inmiddels ook een Fietsroute Plus aangelegd.

Werkzaamheden

Van 15 mei tot begin augustus 2017 vinden werkzaamheden plaats op het weggedeelte tussen Ruischerbrug en het begin van de bebouwde kom van Groningen. Daar wordt een nieuwe auto-fietsstraat aangelegd, zodat aanwonenden van één kant hun huis kunnen bereiken. Er zijn dan minder aansluitingen op de provinciale weg nodig. Dit moet de veiligheid vergroten. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor fietsers. Fietsers kunnen gebruik maken van de nieuwe Fietsroute Plus over de Stadsweg. Ook de weg bij het begin van de bebouwde kom wordt anders ingericht, zodat het voor automobilisten duidelijker wordt dat ze de bebouwde kom binnenrijden. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat auto's minder hard gaan rijden. Voor deze werkzaamheden wordt in een aantal weekenden in juli en augustus 2017 de weg gestremd.

Samenwerking

Bij het opstellen van de plannen voor de N360 werkt de provincie samen met de gemeenten Groningen, Ten Boer, Loppersum en Appingedam, Bureau Meerstad, de Regiopolitie Groningen en de Regio Groningen-Assen.

Downloads