N360 Groningen - Delfzijl

Onderzoek naar de verbetering van de weg Groningen-Delfzijl

De wegverbinding tussen Groningen en Delfzijl (N360) is voor onze provincie een belangrijke weg omdat deze, net als de A7-N33 en de N46, toegang geeft tot het economische kerngebied Eemsdelta. Daarom gaan we op de provinciale weg N360 een aantal knelpunten aanpakken. Hiervoor heeft de provincie 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Wat zijn de problemen?

Op de weg tussen Groningen en Delfzijl is het op een aantal punten erg druk, bijvoorbeeld bij de stad Groningen. Ook komen er verschillende onveilige kruisingen voor, waar veel ongelukken gebeuren. Op verschillende plaatsen loopt de weg door de bebouwde kom. Daar wordt nu vaak te hard gereden.
De gevaarlijke kruispunten vormen een van de problemen op de weg N360 Groningen-Delfzijl.

Kruispunt op de N360
De gevaarlijke kruispunten vormen een van de problemen op de weg N360 Groningen-Delfzijl.

Betere doorstroming en veiligheid

In juni 2012 stelde de provincie een serie maatregelen voor om de verkeersveiligheid, de doorstroming en de kwaliteit van het openbaar vervoer op de N360 te verbeteren. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N360 te verbeteren komen er rotondes en passen we op diverse plekken de inrichting van de weg aan. Door de inrichting van de weg aan te passen, moet het voor automobilisten duidelijker zijn dat ze in de bebouwde kom rijden, zodat ze minder hard gaan rijden. Om het openbaar vervoer te verbeteren is  bij Lewenborg een keerlus aangelegd. Reizigers met de bus uit de richting Delfzijl kunnen nu gemakkelijker overstappen op stadslijn 3 naar Lewenborg en omgekeerd. Ook maken we de oversteek bij de bushalte Dijkshorn in Ten Boer veiliger.

Onderzoek

Verder hebben we onderzoek gedaan onder andere naar het landbouwverkeer en de verkeersafwikkeling binnen de bebouwde kom van Groningen. Het landbouwonderzoek van de provincie geeft voorlopig geen aanleiding om de route aan te passen. Op basis van het onderzoek naar de verkeersafwikkeling in Groningen doen we op een aantal kruispunten een aantal kleine ingrepen. 

Maatregelenkaart provinciale weg N360 Groningen-Delfzijl
Maatregelenkaart provinciale weg N360 Groningen-Delfzijl

Maatregelen

We nemen op de N360 de volgende maatregelen:

  • de indeling van de kruispunten bij de oostelijke ringweg, Ruischerwaard en Ruischerbrug aanpassen;
  • een keerlus aanleggen voor de bus bij het kruispunt bij Ruischerbrug;
  • de kruising bij de Dorpsweg in Garmerwolde aanpassen;
  • een rotonde aanleggen bij de Fledderbosweg in Garmerwolde;
  • aanpassingen aanbrengen in de bebouwde kom in Ten Boer;
  • de fietsoversteek (inclusief de middengeleider) bij kruispunt Oude Rijksweg in Ten Post aanpassen;
  • een rotonde bij de Eestumerweg in Ten Post aanleggen;
  • kleine aanpassingen verrichten bij het kruispunt aan de Wirdumerweg in Wirdum;
  • een rotonde aanleggen bij Eekwerderweg bij Wirdum;
  • aanpassingen verrichten in de bebouwde kom Appingedam.

Naast deze maatregelen komt er een Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer. Dit is een extra breed fietspad waar comfortabel gefietst kan worden.

Werkzaamheden

Deze zomer voeren we op vier plaatsen op de N360 werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden zijn de tweede fase van de maatregelen aan de N360. Vorig jaar vonden werkzaamheden plaats aan weggedeelten in Groningen. Nu wordt de weg op vier punten aangepakt.

Samenwerking

We werken de maatregelen worden uit - waar mogelijk - in samenhang met lokale projecten, zoals de herinrichting van de dorpsentree van Ten Boer en de aanpak van het stationsgebied in Appingedam. Bij het opstellen van de plannen voor de N360 werkt de provincie Groningen samen met de gemeenten Groningen, Ten Boer, Loppersum en Appingedam, Bureau Meerstad, de Regiopolitie Groningen en de Regio Groningen-Assen.

Downloads