N355 Zuidhorn-Groningen

De provincie Groningen wil de provinciale weg N355 tussen Zuidhorn en Groningen (beter bekend als de Friesestraatweg) beter en veiliger maken door het aanleggen van parallelwegen.

Waarom?

De N355 Zuidhorn-Groningen is een van de meest onveilige (provinciale) wegen in Groningen. Oorzaken:

 • Het is een hele drukke weg.
 • Er zijn veel in- en uitritten.
 • Het verkeer moet vaak afremmen en weer optrekken, waardoor het verkeer niet goed doorstroomt.
 • De parallelweg is ook een goed alternatief voor het langzame (landbouw)verkeer.

Fase van het project

 1. Verkenning
 2. Planstudie
 3. Voorbereiding
 4. Uitvoering

Planstudie

Er is een plan gemaakt voor de aanpak van de N355 tussen Zuidhorn en Groningen. Dit plan is zoveel mogelijk in samenspraak met de omgeving opgesteld. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. De provincie en de gemeenten Groningen en Zuidhorn hebben afgesproken om in de eerste fase de grootste knelpunten op het traject aan te pakken. Het deel tussen Groningen en Nieuwklap heeft de hoogste prioriteit en wordt helemaal uitgevoerd, inclusief de onderdoorgang Slaperstil.

Reacties omgeving

Het plan is eind 2017 met de omgeving is besproken. Hierin is ook al een suggestie voor fase 1 gedaan. Er zijn veel reacties binnengekomen op deze plannen. Deze reacties zijn verwerkt en hebben geleid tot een aangepast plan.

Planning

 • Zomer 2018: besluit Gedeputeerde Staten van Groningen.
  Na dit besluit informeren we bewoners en belanghebbenden per mail over de laatste ontwikkelingen en sturen wij de reactienota toe.
 • Najaar 2018: besluit Provinciale Staten van Groningen.
 • De uitvoering start naar verwachting begin 2021.

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Tineke van den Anker - Hoekstra, e-mail t.vanden.anker@provinciegroningen.nl, telefoon 050 - 316 42 65.

Foto N355
N355 (Friesestraatweg)

Downloads