Maaien langs de wegen

Hoe worden de bermen gemaaid?

Het onderhouden van de wegen is een van de taken van ons als provincie. Een onderdeel daarvan is het maaien van de bermen. Tegenwoordig besteden we dat werk uit aan een aannemer.

Buiten de spits

Langs de provinciale wegen wordt gemaaid in de periode april tot en met september, wanneer het gras het hardst groeit. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spits, tussen 9.00 en 15.00 uur en na 19.00 uur. Dat gebeurt omdat we het verkeer op de weg tijdens de drukke tijdstippen zo min mogelijk willen hinderen. Wel kan het zo zijn dat omwonenden daardoor in de avonduren geluidsoverlast ervaren.

Dieren en planten

Voorafgaand aan de werkzaamheden controleren de maaiers de bermen op dier- en plantensoorten. Dan weten zij precies waar langs de weg gemaaid kan worden en waar niet. Soms houdt een van de maaiers tijdens de werkzaamheden toezicht op een quad, zodat hij de bestuurder van de maaimachine kan waarschuwen als er verkeer nadert (zie foto).

Duurzaam

Het gemaaide bermgras wordt duurzaam verwerkt. Nadat er gemaaid is wordt het zwerfaval eruit gehaald en worden de grasresten aangeleverd bij bedrijven, die ze bijvoorbeeld gebruiken bij de vergisting van mest tot biogas, of verwerken in plaatmateriaal.