Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl wordt verbreed en verdiept. Dit gebeurt om de vaarweg geschikt te maken voor schepen met maximaal vier lagen containers. Verder wordt een deel van de oevers aangepast en vervangen. Over het Van Starkenborghkanaal komen nieuwe bruggen bij onder andere Zuidhorn, Dorkwerd en Aduard.

Meer over de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is te vinden op www.lemmer-delfzijl.nl.

Van Starkenborghkanaal bij Aduard