Fietsroute Plus Ten Boer - Groningen

Het fietspad tussen Groningen en Ten Boer langs de provinciale weg N360 is een van de drie gevaarlijkste fietsroutes in onze provincie. De gebruikers van het fietspad tussen Ten Boer en Groningen ervaren verschillende problemen. Zo is het fietspad is te smal en het wegdek matig. Ook laat de verlichting langs het pad te wensen over en zijn de verkeerslichten fietsonvriendelijk. Dagelijks maken ruim 1.200 mensen gebruik van dit fietspad tussen Groningen en Ten Boer. Ruim 600 fietsers gebruiken de route via de Stadsweg om in Groningen te komen. Om het fietsen aantrekkelijker te maken en de verkeersveiligheid te verbeteren, maken we van de Stadsweg tussen Groningen en Ten Boer een Fietsroute Plus.

Maatregelen

Op 16 december 2015 heeft Provinciale Staten in een realisatiebesluit het uitgewerkte maatregelenpakket; voor de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer vastgesteld. Het maatregelenpakket bestaat uit:

  • Het opwaarderen van de Stadsweg tot een Fietsroute Plus van 3 meter breed. We zorgen ervoor dat deze beter aansluit op de fietsroute dwars door Lewenborg (Midscheeps). Op de delen waar landbouwverkeer rijdt wordt een landbouwpad aangelegd van versterkte graszoden.
  • Het verbeteren van de fietsroute langs de N360. Dit doen we door de verharding op het wegvak tussen de Groene Zoom en de Gaykingastraat in Ten Boer te verbeteren. Ook gaan we verschillende kruispunten verkeersveiliger maken.
een fietser op het fietspad tussen Ten Boer en Groningen
Het fietspad tussen Ten Boer en Groningen

Samen met omgeving

Samen met belangenorganisaties, fietsers die actief gebruik maken van het fietspad, grondeigenaren en bewoners in het gebied hebben we gezocht naar de beste oplossing om het fietspad te verbeteren, rekening houdend met alle belangen. Hiervoor hebben we workshops georganiseerd en enquêtes gehouden onder gebruikers van het fietspad. Daarnaast zijn er ook twee inloopbijeenkomsten en verschillende andere bijeenkomsten geweest.

Planning

We verwachten dat we in het najaar van 2016 met de aanleg van het gedeelte op de Stadsweg kunnen beginnen. De voorbereidingen voor de realisatie van de ‘vorktand zuid’ nemen meer tijd in beslag dan gepland, onder andere door de aankoop van grond.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer kunt u terecht bij Johan Lingbeek, telefoonnummer 050-316 46 05, e-mail j.lingbeek@provinciegroningen.nl.

Downloads