Fietsroute Plus Groningen - Winsum

Het fietspad tussen Groningen en Winsum is een van de drie gevaarlijkste fietsroutes in onze provincie. Aan beide kanten van de provinciale weg N361 ligt een pad met eenrichtingsverkeer. Regelmatig wordt het smalle fietspad in twee richtingen gebruikt. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Bovendien wordt het steeds drukker op deze route, omdat er ook bromfietsers en mensen op elektrische fietsen rijden. Dagelijks maken bijna 1.000 mensen gebruik van het fietspad. Het pad ligt dicht langs de weg, waardoor fietsers moeite hebben de N361 over te steken. Om het fietsen aantrekkelijker te maken en de verkeersveiligheid te verbeteren, gaan we tussen Groningen en Winsum een Fietsroute Plus aanleggen. 

Wat is het plan?

In juli 2016 hebben Provinciale Staten een positief besluit genomen over de aanleg van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum. Het tracé voor de Fietsroute Plus van Winsum naar Groningen komt aan de westzijde van het spoor te liggen. Bij de Oudeweg in Wetsinge takt de fietsroute aan bij de provincialeweg (N361) richting Winsum. Dit is de route die het snelst en veiligst is en waar fietsers het minst last hebben van autoverkeer. Ook verwachten we dat door deze route het aantal fietsers het meest toeneemt. De aanleg van de Fietsroute Plus naar Winsum gaat ongeveer 6,8 miljoen euro kosten.

fietsers op het huidige fietspad tussen Winsum en Groningen
Het huidige fietspad tussen Winsum en Groningen

Samen met de omgeving

Samen met belangenorganisaties en fietsers die veel gebruik maken van het fietspad, is gezocht naar de beste oplossing om het fietspad te verbeteren. Hiervoor zijn workshops georganiseerd en enquêtes gehouden onder gebruikers van het fietspad.

Planning

Het grondverwervingstraject en de bestemmingsplanprocedure voor het fietspad nemen naar verwachting heel 2017 en 2018 in beslag. Realisatie van de fietspad vindt naar verwachting plaats in 2019.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Fietsroute Plus Groningen-Winsum kunt u terecht op de website n361veilig.nl. Of neemt u contact op met Lydia Balkema, omgevingsmanager/projectsecretaris, afdeling Mobiliteit - Projecten, telefoon 050 - 316 43 85, e-mail: L.Balkema@provinciegroningen.nl.