Fietsroute Plus Groningen - Leek

Om de bereikbaarheid van de stad Groningen te garanderen worden verschillende maatregelen in en rond de stad getroffen. Een daarvan is de aanleg van Fietsroutes Plus. Na de Fietsroutes Plus naar Zuidhorn, Bedum, Ten Boer en Winsum, wordt de Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek de vijfde in onze provincie.

Wat is het plan?

In september 2014 zijn we gestart met de planvorming van de Fietsroute Plus. We zoeken naar de beste route en/of oplossingen op de bestaande route.

Samen met omgeving

Samen met belangenorganisaties, fietsers die actief gebruikmaken van de huidige route, en andere betrokkenen, gaan we op zoek naar de beste oplossing om de fietsroute te verbeteren. Hiervoor organiseren we workshops en inloopbijeenkomsten en houden we enquêtes onder gebruikers van het fietspad.

Stand van zaken

De eerste fase van het project, de verkenningsfase, is afgerond. De wethouders van de gemeenten Leek, Noordenveld en Groningen en de gedeputeerden van Groningen en Drenthe hebben besloten om van de 4 onderzochte alternatieven, alternatief 2 verder uit te werken. Onder deze pagina kunt u de rapportage downloaden met meer achtergrondinformatie.

Planning

Provinciale Staten hebben op 1 februari 2017 alternatief 2 vastgesteld. Momenteel werken we het plan verder uit. Daarbij onderzoeken we ook de mogelijkheid de route in verschillende fasen aan te leggen, te beginnen bij de grootste knelpunten. Begin 2018 hebben we daar meer zicht op.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Fietsroute Plus Groningen - Leek kunt u terecht bij Greet Luursema, telefoonnummer 050 - 316 46 76, e-mail: g.m.luursema@provinciegroningen.nl of Fokke Woudstra, telefoonnummer 050 - 316 44 96, e-mail: f.woudstra@provinciegroningen.nl.

Downloads