Aanvraag vergunning rietproef

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft een vergunning aangevraagd voor de rietproef in het Lauwersmeer. De aanvraag gaat over het tijdelijk verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeer tot maximaal -0,52 m NAP. De rietproef duurt maximaal 6 weken, in de periode tussen 15 februari en 15 april gedurende twee achtereenvolgende jaren. De proef is uitgesteld tot half februari 2019.