Inrichting ecologische verbindingszone Westerbroek

Aan de oostkant van de stad Groningen liggen twee grote natuurgebieden. Dat zijn het Roegwold en het Zuidlaardermeergebied. Om deze twee natuurgebieden met elkaar te verbinden hebben we de afgelopen jaren plannen ontwikkeld voor een ecologische verbindingszone. De natuurgebieden en de verbindingszone maken deel uit van het Natuur Netwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur.

De verbindingszone

De verbindingszone loopt vanaf Westerbroek (bij het Winschoterdiep) door het landelijk gebied richting de A7. Bij de Scharmerplas, aan de noordkant van de A7 gaat de ecologische verbinding richting het oosten en sluit aan op 't Roegwold.

Vanaf het natuurgebied Westerbroek tot aan het 't Roegwold komt een sloot (slenk) voor water. Daarvoor moet veel grond ontgraven worden. Deze wordt deels verwerkt in een grondwal langs de A7. Ook worden drie faunapassages aangelegd onder de Borgweg, de Oudeweg en de Hoofdweg. Onder deze wegen komen duikers met een looprichel waarlangs dieren de duiker kunnen passeren. Ook wordt er aandacht besteed aan de omgeving van de duiker om te voorkomen dat dieren over de weg heen gaan en het risico groot is dat ze dood gereden worden. Plaatselijk wordt een wandelroute aangepast en er is een uitkijkpunt gepland aan de noordzijde van de A7. Ook onder de rijksweg A7 moet nog een faunapassage aangelegd worden.

Onder de provinciale weg bij het Winschoterdiep is in mei 2017 een faunapassage aangelegd om het Zuidlaardermeergebied te verbinden met het natuurgebied Westerbroek. Deze faunapassage wordt inmiddels gebruikt door otters.

Uitvoering van de werkzaamheden

De drie gemeentelijke faunapassages zijn aanbesteed en worden eind 2018/begin 2019 aangelegd.
De faunapassage onder de A7 is het meest ingrijpend; hier moet het ontwerp nog verder worden uitgewerkt. Op deze plek komt een natte passage van ongeveer 5 meter breed en 2 meter diep. De voorbereiding van de faunapassage is aan de gang en zal naar verwachting in 2020 worden uitgevoerd.

De inrichting van het natuurgebied en de sloot (slenk) die gegraven moet worden voor het water zijn ook in voorbereiding. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor het grondwerk eind 2019 en de werkzaamheden lopen door in 2020.

Meer informatie

Voor vragen over de inrichting van de verbindingszone bij Westerbroek neemt u contact op met Ulienke Nauta, e-mail u.nauta@provinciegroningen.nl, telefoon 050-316 44 64. 

Downloads