Inrichting ecologische verbindingszone Westerbroek

Aan de oostkant van de stad Groningen liggen twee grote natuurgebieden. Dat zijn het Roegwold en het Zuidlaardermeergebied. Om deze twee natuurgebieden met elkaar te verbinden hebben we de afgelopen jaren plannen ontwikkeld voor een ecologische verbindingszone. De natuurgebieden en de verbindingszone maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur.

Bestekfase

We hebben een Provinciaal Inpassingsplan gemaakt waarin de bestemming van de ecologische zone is vastgelegd. Voordat het plan uitgevoerd kan worden, werken we de schetsen verder uit en maken we een bestek. Dat is een omschrijving van het uit te voeren werk, zodat een aannemer daarmee aan de slag kan. Tijdens de bestekfase kan het plan nog bijgesteld worden, bijvoorbeeld vanwege de uitkomsten van onderzoeken en de ligging van kabels en leidingen. Als de bestekstekeningen gereed zijn, kunnen ze gebruikt worden voor de aanvragen van vergunningen. Deze vergunningaanvragen publiceren wij. In de maand augustus van 2017 hebben we de omgevingsvergunning aangevraagd voor de gemeentelijke faunapassage.

Faunapassage bij het Winschoterdiep

Bij het Winschoterdiep is in mei 2017 een faunapassage aangelegd om het Zuidlaardermeergebied te verbinden met het natuurgebied Westerbroek. Het perceel naast de Hesselinkslaan is inmiddels ingericht.  In het voorjaar van 2017 is er een eco-duiker aangebracht onder het wegdek van de N860. Dan is het eerste gedeelte van de verbindingszone klaar.

Meer informatie

Voor vragen over de inrichting van de verbindingszone bij Westerbroek neemt u contact op met Marc Wilborts, e-mail m.wilborts@provinciegroningen.nl, telefoon 06 - 15 06 81 37.