Natuurgebied Lettelbert

Het natuurnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier verbindt natte natuurgebieden langs het Dwarsdiep met de natuurgebieden rond het Leekstermeer en de Drentsche Aa. Over enige tijd ligt aan de voet van de stad Groningen een aaneengesloten natuurgebied van circa 3.500 voetbalvelden groot, met ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water. Het eerste deel van natuurnetwerk, bij het dorp Lettelbert, is nu klaar.

Aansluiting op Onlanden

Het nieuwe natuurgebied van ongeveer 1 hectare groot ligt in de gemeente Leek ten noorden van de Hoofdstraat 167 in Lettelbert en ten zuiden van de A7. Het staat in open verbinding met het Lettelberterdiep en is onderdeel van het natuurgebied Lettelberterpetten. Het nieuwe natuurgebied bij Lettelbert sluit aan op 'De Onlanden', een laagveengebied op de grens van Groningen en Drenthe met in het midden het Leekstermeer. De Onlanden heeft een belangrijke functie als waterbergingsgebied.

Inrichting

Het terrein is afwisselend ontgraven om zoveel mogelijk diversiteit in de natuur te creëren. Ook is rekening gehouden met de hoge archeologische waarden die in dit deel nog aanwezig waren. Zo is een deel van de vroeg middeleeuwse kade van het Lettelberterdiep bewaard gebleven en heeft een bovendien weer een functie gekregen.

Downloads