Moerasgebied Marumerlage

Boven het dorp Marum ligt het gebied Marumerlage waardoor het Oude Diepje/Dwarsdiep stroomt. Marumerlage is een onderdeel van het Natuurnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier. Het waterschap Noorderzijlvest heeft er in samenwerking met de provincie Groningen en Staatsbosbeheer aan de aanleg van een 25 hectare groot moerasgebied gewerkt. Met het project hebben we de waterkwaliteit verbeterd en tegelijkertijd de natuur ontwikkeld en voorzieningen aangelegd voor toeristen en dagjesmensen.

Maatregelen

De beek is opnieuw aangelegd, er is grond verplaatst en stuwen en er zijn vispassages aangelegd. Hierdoor wordt het gebied natter en ontstaat er een moeras. In het gebied hebben we ook een wandelroute en een uitkijkheuvel aangelegd. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 

Meer informatie

Meer weten over de uitvoering en de aanleg van natuur in het Zuidelijk westerkwartier ? Bekijk dan eens het filmpje van RTV Noord op YouTube.