Natuur in het Zuidelijk Westerkwartier


Het laatste deel van het Natuurnetwerk (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur) binnen de provincie dat nog moet worden ingericht ligt in het Zuidelijk Westerkwartier. Hier verbindt het Natuurnetwerk natte natuurgebieden langs het Dwarsdiep met de natuurgebieden rond het Leekstermeer en de Drentsche Aa.

Kaart met Natuurnetwerk en Droge Voeten 2050
Kaart met Natuurnetwerk en Droge Voeten 2050

Doelstellingen combineren

Het Natuurnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier is dus nog niet af. Samen met de maatschappelijke partners uit het gebied heeft de provincie gekeken welke andere doelstellingen we kunnen combineren met de aanleg van het Natuurnetwerk. Het waterschap Noorderzijlvest, het wetterskip Fryslân, de gemeenten Leek, Marum en Grootegast, LTO en de partijen die verenigd zijn in de Gebiedscoöperatie Westerkwartier verkennen de mogelijkheden. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van de waterkwaliteit en het verbeteren van de waterveiligheid door het bergen van water in natuurgebieden. Maar we denken ook aan het ruilen van grond voor een betere verkaveling op het landbouwbedrijf, aan bedrijfsverbreding en aan het aanleggen van wandel- of fietspaden. De ontwikkeling van natuurgebieden bij Lettelbert en Marum, waarvoor al eerder plannen waren gemaakt, is al in gang gezet. Ook initiatieven als het Pebespad in de Doezumermieden, het Blote Voetenpad in Opende of het Curringherveld in Kornhorn zijn goede voorbeelden.

Meisje kijkt naar koeien in een weiland

Plannen maken

In 2015 gaan we samen met maatschappelijke partners, grondeigenaren en belanghebbenden aan de slag met het maken van inrichtingsplannen. Dat gebeurt onder de vlag van de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier, die op 22 januari 2015 officieel van start is gegaan. De commissie gaat met grondeigenaren en bewoners in gesprek om een plan te maken voor de realisatie van waterberging en het Natuurnetwerk. Hierbij krijgen ook mogelijkheden voor recreatie, verbeteringen voor de landbouw en landschapsherstel een plek. Waar nodig levert de gebiedscommissie maatwerk bij de inrichtingsplannen, bijvoorbeeld bij het gebruik van grond. We maken schetsen van hoe het gebied eruit komt te zien. Bij het maken van de schetsen wordt duidelijk welke delen om gespecialiseerd natuurbeheer vragen en welke delen ook met agrarisch natuurbeheer aangelegd kunnen worden. We verwachten in 2018 met de uitvoering van de plannen te kunnen beginnen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Natuurnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier? Neem dan contact op met Mirjam Bakker, afdeling Landelijk Gebied en Water, telefoonnummer 050 - 316 41 79, e-mail m.bakker@provinciegroningen.nl. Of kijk op www.zuidelijkwesterkwartier.nl.