Westerwolde

De Ruiten Aa gaat weer kronkelen

Het beekdal van de Ruiten Aa, met de daaraan grenzende dekzandruggen en esgronden, ligt voor het grootste deel binnen het Natuurnetwerk (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) in Westerwolde. In dit natuurgebied herstellen we een deel van het beekdal- en esdorpenlandschap. Daarnaast creëren we nieuwe natuurgebieden, waarbij we een watersysteem ontwikkelen voor de natuur en de landbouw. We vinden het belangrijk dat mensen kunnen genieten van dit landschap, daarom bieden we zoveel mogelijk ruimte voor recreatie.

De Ruiten Aa
De Ruiten Aa

Ter Wupping-Wessinghuizen 

Een van de onderdelen van herstelwerkzaamheden voor de natuur in Westerwolde is de herinrichting van het natuurgebied in Ter Wupping-Wessinghuizen, rondom Sellingen en Vlagtwedde. Het project is eind april 2015 afgerond. Het gebied is 420 hectare groot en maakt deel uit van het lange lint van 2.500 hectare nieuwe natuur dat door Westerwolde wordt aangelegd, langs de beek Ruiten Aa. Bij de herinrichting van het gebied is de beek en het landschap hersteld. Er zijn nieuwe fiets- wandel- en ruiterpaden aangelegd. Daarnaast zijn er nu parkeerplaatsen, kano-opstapplaatsen, informatiepanelen en een uitkijktoren, waarmee het gebied volop recreatiemogelijkheden heeft. We hebben als provincie het gebied ingericht met de gemeenten Vlagtwedde, Stadskanaal en Bellingwedde, het waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Prolander (voorheen de Dienst Landelijk Gebied). 

Op de website www.ruitenaa.nl is meer te lezen over de actuele stand van zaken rondom het herstel van de natuur in Westerwolde. Hier vindt u ook alle beschikbare documenten.