Dannemeer

Het Dannemeer: belangrijkste schakel voor de natuur

We zijn in 1998 met het inrichten van het gebied Midden-Groningen begonnen. In 2002 zijn de deelgebieden Tetjehorn (bij Overschild) en Westerpolder (bij Kolham) opgeleverd en in 2004 het gebied Ae's Woudbloem. Deze gebieden worden beheerd door Staatsbosbeheer. Vanaf 2010 zijn we gestart met de inrichting van het Dannemeer. Het Dannemeer wordt de belangrijkste schakel van het Natuurnetwerk (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) in Midden-Groningen, dat als geheel weer een schakel vormt tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden. Eind 2014 moeten alle werkzaamheden klaar zijn.

Eerste deel Dannemeer

In de winter van 2010/2011 zijn we begonnen met de inrichting van het eerste deel van ‘Dannemeer’, een gebied van circa 550 hectare tussen het Slochterdiep en het Schildmeer. In het Dannemeer vormen we landbouwgrond om tot een ‘veenoermoeras’: een mozaïek van open water, riet- en zeggenmoeras, ruigten, broekbos en kruidenrijke graslanden. Dit maakt het gebied zeer geschikt voor onder andere water- en moerasvogels, zoals de lepelaar en de roerdomp. Aan de zuidoostkant van het gebied worden nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd. De werkzaamheden worden gecombineerd met werkzaamheden voor verbetering van de landbouwstructuur in de gebieden Luddeweer-Overschild en Slochteren-Schildwolde.

Tweede deel Dannemeer

In maart 2013 is begonnen met de uitvoering van fase 2 van Dannemeer. Dit wordt gecombineerd met andere waterwerken van het waterschap Hunze en Aa's zoals de natuurvriendelijke oevers langs het Afwateringskanaal. De inrichting en beheer van dit gebied moet ook typerende kustvogels aan gaan trekken. Dat staat inde overeenkomst tussen de provincie, energiebedrijf RWE en Staatsbosbeheer.

Dannemeer
Dannemeer

Downloads