Natuurnetwerk Nederland

In projecten ontwikkelen en beschermen we natuur in onze provincie

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) is een landelijk netwerk van grote en kleine natuurgebieden, waarin we planten en dieren voorrang geven en beschermen. We verbinden natuurgebieden zodat ze niet geïsoleerd raken en dieren en planten uitsterven.

Onderhandelingsakkoord

Na bijna een jaar onderhandelen met het Rijk, hebben de provincies een onderhandelingsakkoord bereikt over hoe het verder moet met het Natuurnetwerk Nederland. Onderdeel van dit akkoord is dat het Rijk bevoegdheden aan de provincie heeft overgedragen. Zo moeten de provincies zelf gaan bepalen wat ze nog willen met bijvoorbeeld Nationale Parken en Nationale Landschappen, zoals in Groningen het Nationaal Park Lauwersmeer en Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Drie jaar langer

Een afspraak die gemaakt is, is dat de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland wordt afgerond in 2021, in plaats van 2018. Provincies krijgen dus drie jaar langer de tijd om de natuuropgave af te maken. De provincie verkent samen met haar partners in het landelijk gebied op welke wijze zij verder gaat met de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. 

Robuuste verbindingen

In de oorspronkelijke plannen was een deel van het Natuurnetwerk Nederland bestemd voor de brede verbindingen tussen natuurgebieden, de zogenaamde robuuste ecologische verbindingen. Daarvoor hebben we afspraken vastgelegd in de bestuursovereenkomst voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied. De afgelopen jaren hebben we de robuuste verbindingen zoveel mogelijk gekoppeld aan andere doelen om ‘werk met werk’ te maken en zo min mogelijk beslag op de ruimte te leggen. Samen met onze partners verkennen we hoe we een robuust herijkt Natuurnetwerk Nederland vorm kunnen geven en zoveel mogelijk werk met werk kunnen maken.

Projecten