Nationaal Park Lauwersmeer

Beschermen van waardevolle natuur

In 1969 is de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee. Hierdoor is het Lauwersmeer ontstaan. In de loop der jaren is het water zoet geworden. Het meer en zijn omgeving zijn waardevol voor natuur, landbouw, recreatie, militair gebruik en voor de berging en afvoer van water uit Groningen, Drenthe en Fryslân. Het Lauwersmeer is één van de belangrijkste vogelgebieden van West-Europa. Het is een Natura 2000-gebied en een Nationaal Park. In het Lauwersmeergebied doen we er alles aan om de waardevolle natuur in stand te houden en tegelijkertijd de mensen van die natuur te laten genieten.

zeearend
Zeearend, fotograaf Jan Duker

Voorlichting en natuurgerichte recreatie

Het Nationaal Park Lauwersmeer krijgt extra geld voor voorlichting, onderwijsprojecten en natuurgerichte recreatie. De manier waarop we het park beheren, staat in een beheer- en inrichtingsplan. Veel partijen werken samen aan dit plan, zoals de beheerders van het Lauwersmeer en de verantwoordelijke overheden. Ook bedrijven uit de recreatiesector en de landbouw denken mee. De vijf betrokken overheden, de provincies Fryslân en Groningen en de gemeenten De Marne, Dongeradeel en Kollumerland, werken samen in de stuurgroep Lauwersmeer. Deze stuurgroep vormt het bestuur. In de klankbordgroep Lauwersmeer komen overige bij het gebied betrokken partijen, zoals burgers, lokale ondernemers, terreinbeheerders, waterschappen en defensie, regelmatig samen. Zij bespreken daar hun wensen en ideeën over het gebied en leggen die neer bij de stuurgroep om erover te beslissen.