Middag-Humsterland: al meer dan 2500 jaar oud

Samen wonen en werken in een eeuwenoud cultuurlandschap

Het Nationaal Landschap Middag-Humsterland ligt aan de noordwestkant van de stad Groningen. Het is een open, oud wierdenlandschap en al meer dan 2500 jaar in gebruik. De natuurlijke afwatering via wadgeulen is terug te zien in kronkelende sloten en laagten. Het gebied heeft meer dan 100 dorps-, huis- en onbebouwde wierden, die in vroegere tijden bescherming boden tegen het zeewater. Deze karakteristieke landschapselementen staan beschreven in een convenant. Dit convenant is de basis voor de bescherming.

Wierde bij Ezinge
Karakteristiek voor Middag-Humsterland: wierde bij Ezinge

Zorgen voor evenwicht

We willen Middag-Humsterland niet alleen beschermen en behouden, maar we willen vooral ook zorgen voor evenwicht. Zo bieden we ruimte voor landbouw en kleinschalige recreatie, maar beschermen en herstellen we ook de wezenlijke kenmerken van het landschap en de natuur. Het prachtige landschap van Middag-Humsterland is er vooral om van te genieten.

Samenwerken binnen Middag-Humsterland

De gebiedscommissie Middag-Humsterland bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Provincie Groningen
  • Gemeente Winsum
  • Gemeente Zuidhorn
  • LTO
  • Dorpscommissies
  • bedrijfsleven
  • Milieufederatie
  • Waterschap Noorderzijlvest

Het geld voor het Nationaal Landschap Middag-Humsterland kwam tot voor kort van het Rijk. Met het natuurakkoord is daar een einde aan gekomen. Het budget dat de gebiedscommissie kon inzetten voor projecten is opgeheven. Op dit moment wordt gewerkt aan een toekomstplan voor het gebied.