Landschapsontwikkelingsplannen

Het Groninger landschap ontwikkelt zich elke dag. We vinden het belangrijk de karakteristieke eigenschappen te behouden, maar ook ruimte te bieden voor nieuwe wegen, bebouwing, beplanting en waterpartijen. We overleggen met gemeenten hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap en als het even kan, het bijzondere karakter van ons landschap kunnen versterken.

Samen werken aan de kwaliteit van ons landschap

Gemeenten maken gezamenlijk landschapsontwikkelingsplannen. Zo stimuleren ze een kwalitatief goede ontwikkeling van het landschap. Voorbeelden van concrete landschapsprojecten zijn de Ring rond Blauwestad en Grensland Schansenland.

Nieuwe boerderij in het landschap Middag-Humsterland
Landschappelijke inpassing nieuwe boerderij in Middag-Humsterland

Downloads