Kwaliteitsgids Groningen

Groningen is een provincie met veel verschillende landschappen: Zuidelijk Westerkwartier, Wierdenland en Waddenkust, Gorecht, Centrale Woldgebied en Duurswold, Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde. Deze landschappen staan beschreven in de Kwaliteitsgids provincie Groningen. De Kwaliteitsgids is bedoeld als inspiratiebron van en voor iedereen die met landschap, ruimtelijke kwaliteit en erfgoed bezig is. Het is niet alleen een (GIS) database en handreiking, maar ook een etalage voor regio's, projecten en visies in de provincie Groningen.

Doel van de gids

De kwaliteitsgids van Groningen geeft op een toegankelijke manier informatie over landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, als aparte thema's maar ook in onderlinge samenhang. De gids geeft ook handreikingen bij kleine en grotere ruimtelijke ontwikkelingen met tips voor proces en ontwerp, advies bij ruimtelijke ontwikkeling en diverse voorbeeldprojecten en visies. De Kwaliteitsgids is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en waterschappen en is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincie, waterschappen.

Kwaliteitsgids

Wilt u meer informatie? Kijk op kwaliteitsgidsgroningen.nl