Ecologie en Economie in balans

Afspraken over economische ontwikkelingen in de Eemsdelta in relatie tot de natuur

De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn de laatste jaren steeds meer in trek bij bedrijven. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het aangrenzende Waddengebied (inclusief de Eems-Dollard). Met het project 'Ecologie en Economie in balans (PDF PDF-bestand, 4 MB)' willen we de balans tussen de economische ontwikkelingen van de havenregio's en het waardevolle Waddengebied bewaren. Het project moet een stevige basis leggen voor langdurige samenwerking in de Eemsdeltaregio met brede steun voor verdere ontwikkelingen in dit gebied.

Onze doelen

Samen met het bedrijfsleven, natuur‐ en milieuorganisaties en andere overheden willen we ons inzetten voor:

  • een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven;
  • meer groei van de economische activiteiten, waarbij duurzaamheid voorop staat;
  • een verbetering van het Eems‐Dollard estuarium;
  • een hogere kwaliteit van het milieu en de leefomgeving.

Op 30 januari 2014 hebben alle partijen hierover een samenwerkingsovereenkomst  (PDF PDF-bestand, 15 MB)ondertekend. Bekijk ook het filmpje van RTVNoord hierover.

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta

De afspraken die we binnen het project Ecologie en Economie in Balans met de gemeenten, waterschappen, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties in de regio Eemsdelta maken, hebben we ook opgenomen in de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta. Deze ontwikkelingsvisie is in juni 2013 vastgesteld door de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Ecologie en Economie in Balans ook op www.ee-eemsdelta.nl of volg het Twitteraccount (@EE_Eemsdelta).

Downloads