Dark Sky Park Lauwersmeer

Het Nationaal Park Lauwersmeer is op 7 oktober 2016 door de International Dark Sky Associaton (IDA) officieel uitgeroepen tot Dark Sky Park. Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers 's nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. De benoeming voor het Lauwersmeer is bijzonder, omdat Nederland een van de landen is met de meeste lichtvervuiling ter wereld.

Dark Sky-label

Met het Dark Sky-label richt het park zich op een nieuwe groep bezoekers. Mensen die de echte duisternis willen beleven en een heldere sterrenhemel willen zien. Aan belangrijke voorwaarden als bereikbaarheid (het Nationaal Park is zowel overdag als 's nachts toegankelijk) en duisternis is voldaan. Toch is er 's nachts nog steeds onnodige verlichting.

Lichtmeter

Op het terrein van Staatsbosbeheer in Lauwersoog staat een lichtmeter om te monitoren hoe donker het er is. Ook hebben we laten uitzoeken welke lichtbronnen er aangepakt kunnen worden, onder meer in Lauwersoog. Hierover worden gesprekken gevoerd met partijen uit het gebied, zoals de recreatieparken, het Havenbedrijf, het Groninger Landschap, Defensie en de gemeenten.
Gemeente De Marne heeft de openbare verlichting inmiddels verbeterd. Dat betekent daar verlichten waar het nodig is en onnodige verlichting voorkomen. Aan een belangrijke voorwaarde, voldoende educatie en voorlichting over de duisternis in het park en het belang ervan, wordt ook gewerkt.

De Melkweg vanuit het Nationaal Dark Sky Park Lauwersmeer

Sterrenhemel

Het Waddengebied is een van de weinige plekken in ons land waar het nog echt donker wordt, met de minste lichtvervuiling en de helderste sterrenhemel. Een donkere hemel is niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook van levensbelang voor veel nachtdieren. In Nederland hebben de nachtdieren het moeilijk, vanwege de vele verlichting. Veel dieren zijn afhankelijk van de duisternis. Dat het nachtelijke duister beter beschermd gaat worden is dus van groot belang.

Boschplaat

De Boschplaat op Terschelling heeft in het voorjaar van 2015 het predicaat Dark Sky Park gekregen. Het Nationaal Park Lauwersmeer is nu het tweede Dark Sky Park van ons land. Wereldwijd zijn er nu 41 natuurparken en -reservaten die zich Dark Sky Park mogen noemen. Onder andere het Galloway Forest Park in Schotland en het Death Valley National Park in Californië.

Samenwerking

Dark Sky Park is een van de projecten van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer 2014-2018, van de Stuurgroep Lauwersmeer. Hierin werken de provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten De Marne, Kollumerland en Dongeradeel samen.