Documenten windpark Oostpolderdijk

Op deze pagina vindt u de stukken voor windpark Oostpolderdijk in de Eemshaven die ter inzage liggen van 19 oktober tot en met 29 november 2017. Bij 'besluiten en aanvullende documenten' staan de stukken die nu voor het eerst kunnen worden ingezien. De overige stukken hebben van 6 juni tot en met 17 juli 2017 ook al ter inzage gelegen en zijn ook terug te vinden op een aparte pagina.

Besluiten en aanvullende stukken

Verleende omgevingsvergunning windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 3 MB)
Zienswijzenota windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 90 KB)

Welstandsadvies windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 721 KB) 

Onderzoeken m.e.r.-beoordeling en m.e.r-beoordelingsbesluit

M.e.r. windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Akoestisch onderzoek windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 4 MB)
Slagschaduwonderzoek windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Externe veiligheidsonderzoek windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 1 MB)
M.e.r.- beoordelingsbesluit Gedeputeerde Staten windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Brief waterschap Noorderzijlvest windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)

Aanvraag

Aanvulling omgevingsvergunning windpark Oostpolderdijk 
Aanvulling omgevingsvergunning windpark Oostpolderdijk 2 (PDF PDF-bestand, 13 MB)
Plangebied windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 3 MB)    
Inrichtingstekeningen windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 8 MB) 
Dwarsprofielen windpark Oostpolderdijk  (PDF PDF-bestand, 562 KB)
Meldingsformulier activtiteitenbesluit windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 831 KB)
Gegevens Enercon windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Gegevens Lagerwey windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 3 MB)
Gegevens Nordex windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 5 MB)
Gegevens Vestas windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 7 MB)
Aanzichttekening windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 858 KB)
Formulier aanvraaggegevens windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 133 KB)
Toelichting Omgevingsvergunning windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 852 KB)
Kadastrale berichten windpark Oostpolderdijk
Machtigingsformulier windpark Oostpolderdijk