Documenten windpark Oostpolder

Op deze pagina vindt u de stukken voor windpark Oostpolder in de Eemshaven, die ter inzage liggen van 19 oktober tot en met 29 november 2017. Bij 'besluiten en aanvullende documenten' staan de stukken die nu voor het eerst kunnen worden ingezien. De overige stukken in het overzicht hebben van 6 juni tot en met 17 juli 2017 ook al ter inzage gelegen en zijn ook terug te vinden op een aparte pagina. Het vaststellingsbesluit is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.

Besluiten en aanvullende documenten

Omgevingsvergunning windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 4 MB)
Zienswijzennota windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 1004 KB)
Ruimtelijke onderbouwing windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 10 MB)
Toetsingsadvies Commissie m.e.r. (PDF PDF-bestand, 466 KB)
Voorlopig toetsingsadvies Commissie m.e.r. windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 668 KB)
Toelichting Wabo windpark Oostpolder, correctie tabel 3.2 (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Definitief advies Libau windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 739 KB)
Cumulatie Groningse windparken (PDF PDF-bestand, 3 MB)
Aanbiedingsbrief cumulatie Groningse windparken (PDF PDF-bestand, 77 KB)
Aanvulling aanvraag Wabo windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 257 KB)
Aanvulling kadastrale gegevens windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 603 KB)

MER

MER windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 7 MB)
Windpark Oostpolder samenvatting MER Duits (PDF PDF-bestand, 1 MB)  
Onderzoek akoestiek en slagschaduw VKA2+ windpark Oostpolder
Radaronderzoek windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Verlichtingsplan luchtvaart windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 5 MB)
Gebruikte termen afkortingen windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 82 KB)
Ontwerpen alternatieven kaartmateriaal windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 4 MB) 
Slagschaduw en geluid windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 21 MB)
Passende beoordeling windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 5 MB)
Visualisaties windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 138 KB)
Energieopbrengst windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 5 MB)
Veiligheid N33 windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 184 KB)
Radar en luchtvaart windpark Oostpolder

Aanvraag

Aanvraaggegevens Wabo windpark Oostpolder papieren formulier (PDF PDF-bestand, 273 KB)
Aanvraag Wabo windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 257 KB)
Windpark Oostpolder visualisaties standpunt Borkum (PDF PDF-bestand, 1007 KB)
Windpark Oostpolder coördinaten te verwijderen turbines (PDF PDF-bestand, 171 KB)
Toelichting Wabo windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Uittreksel KvK windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 157 KB)
Machtiging windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 556 KB)
Tekening plangebied Windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 853 KB)
Tekening plangebied 2 Windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 472 KB)
Inrichtingstekening west windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 421 KB)
Inrichtingstekening oost Windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 500 KB)
Tekening inkoopstation windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 457 KB)
Lagerwey 136 Windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 181 KB)
ENERCON E 141 Windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 600 KB)     
Aanzichtstekening 1 windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 60 KB)
Aanzichtstekening 4 windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 60 KB)
Situering 1 inkoopstation windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 11 KB)
Situering 2 inkoopstation windpark Oostpolder (PDF PDF-bestand, 21 KB)