Documenten windpark Oosterhorn (Delfzijl Midden)

Op deze pagina vindt u de stukken voor windpark Oosterhorn in Delfzijl, die ter inzage liggen van 19 oktober tot en met 29 november 2017. Bij 'besluiten en aanvullende documenten' staan de stukken die nu voor het eerst kunnen worden ingezien. De overige stukken in het overzicht hebben van 6 juni tot en met 17 juli 2017 ook al ter inzage gelegen en zijn ook terug te vinden op een aparte pagina.

Besluiten en aanvullende stukken

Omgevingsvergunning windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 4 MB)
Zienswijzennota Oosterhorn (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Verlichtingsplan windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Cultuurhistorisch onderzoek windturbine 16 windpark Delfzijl Midden  (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Toetsingsadvies Commissie m.e.r. aanvulling windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 471 KB)
Toetsingsadvies Commissie m.e.r. verdergaande ambities windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 475 KB)
Voorlopig toetsingsadvies Commissie m.e.r. hoofdrapport MER windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 591 KB)
Aanvulling MER - doelstelling windenergie windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 10 MB)

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 3 MB)                                            

MER en aanvraag

Hoofdrapport MER Oosterhorn windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 9 MB) 

Samenvatting aanvulling op MER Oosterhorn v5 Definitief windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 32 KB)                    

Bijlage 1: Aanzicht Windturbine windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 898 KB)
Bijlage 2: Inkoopstation windpark Delfzijl Midden dubbel (PDF PDF-bestand, 524 KB)
Bijlage 3: Inkoopstation windpark Delfzijl Midden enkel (PDF PDF-bestand, 447 KB)
Bijlage 4: blad 1 windpark Delfzijl Midden  (PDF PDF-bestand, 514 KB)
Bijlage 5: blad 2 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 475 KB)
Bijlage 6: blad 3 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 579 KB)
Bijlage 7: windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 89 KB)
Bijlage 8: WT1 en 2 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 342 KB)
Bijlage 9: WT 3 en 4 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 345 KB)
Bijlage 10: WT 5 en 6 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 340 KB)
Bijlage 11: WT 7 en 8 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 366 KB)
Bijlage 12: WT 9 en 10 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 350 KB)
Bijlage 13: WT 11 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 368 KB)
Bijlage 14: WT 12 en 13 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 371 KB)
Bijlage 15: WT 14 en 15 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 347 KB)
Bijlage 16: WT 16 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 335 KB)
Bijlage 17: WT 17 en 18 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 335 KB)
Bijlage 18: Tech info Lagerwey 136 windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 181 KB)
Bijlage 19: Deelrapport geluid windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 46 MB)                    
Bijlage 20: Oplegnotitie geluid windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 17 MB)
Bijlage 21: Slagschaduwonderzoek windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 6 MB)
Bijlage 22: Aanvulling Slagschaduw windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 565 KB)
Bijlage 23: Deelrapport Externe Veiligheid windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 6 MB)
Bijlage 24: Oplegnotitie Externe Veiligheid windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 394 KB)
Bijlage 25: Deelrapport landschap windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 4 MB)
Bijlage 26: Deelrapport licht windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Bijlage 27: Archeologisch onderzoek windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 10 MB)
Bijlage 28: Watertoets windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 92 KB)
Bijlage 29: Vogels en vleermuizen windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 1 MB)
Bijlage 30: Correspondentie gemeente Delfzijl windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 1 MB)
Bijlage 31: Memo lichthinder windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 556 KB)
Bijlage 32: Berekeningen Lichthinder windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 395 KB)

Aanvraag windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Tekening van de opstelling windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 431 KB)

Aanvraag Wet Natuurbescherming windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 207 KB)
Publiceerbare aanvraag windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 159 KB)
Overeenkomst Millenergy Groningen Seaports windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 512 KB)
Uittreksel Kamer van Koophandel Millenergy windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 157 KB)
Machtiging Eneco windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 807 KB)
Machtiging Yard windpark Delfzijl Midden (PDF PDF-bestand, 533 KB)