Documenten windpark Geefsweer

Op deze pagina vindt u de stukken voor windpark Geefsweer in Delfzijl, die ter inzage liggen van 19 oktober tot en met 29 november 2017. Bij 'besluiten en aanvullende documenten' staan de stukken die nu voor het eerst kunnen worden ingezien. De overige stukken in het overzicht hebben van 6 juni tot en met 17 juli 2017 ook al ter inzage gelegen en zijn ook terug te vinden op een aparte pagina. Het vaststellingsbesluit is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.

Besluiten en aanvullende documenten

Omgevingsvergunning windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Zienswijzennotta windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 982 KB)
Definitief welstandsadvies windpark Geefsweer
Toetsingsadvies Commissie m.e.r. windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 467 KB)
Voorlopig toetsadvies windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 752 KB)
Overzichtstekening 1 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Overzichtstekening 3 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 96 KB)

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing windpark Geefsweer v3 1 (PDF PDF-bestand, 6 MB)

MER

Archeologisch onderzoek windpark Geefsweer te Delfzijl v3 incl bijlage windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 3 MB)
Bijlage A Akoestisch Onderzoek windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 10 MB)
Bijlage B Slagschaduw Onderzoek windpark Geefsweer MER (PDF PDF-bestand, 26 MB)
Bijlage C Risicoanalyse windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 10 MB)
Bijlage D Visualisaties windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 8 MB)
Bijlage E Natuuronderzoek v2.0 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 5 MB)
MER Windpark Geefsweer v2 0 (PDF PDF-bestand, 10 MB)
Nota van Vooroverleg windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 441 KB)
Passende Beoordeling en Soortbeschermingstoets v2 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 3 MB)
Samenvatting MER mei 2017 Duits windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 789 KB)
Samenvatting MER windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 6 MB)

Aanvraag

Principedetail A windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 37 KB)
Principedetail B windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 44 KB)
Principedetail C windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 51 KB)
Principedetail D windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 24 KB)
Situering windturbine 1 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 788 KB)
Situering windturbine 14 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 702 KB)
Situering windturbine 2 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 728 KB)
Situering windturbines 3, 8 en 9 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 736 KB)
Situering windturbines 4 en 10 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 663 KB)
Situering windturbines 5, 6, 11 en 12 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 691 KB)
Situering windturbines 7 en 13 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 673 KB)
Tekening ct6 15 00 V 1 1 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 802 KB)
Tekening ct6 15 00 V 1 2 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 702 KB)
Tekening ct6 15 00 V 1 3 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 724 KB)
Tekening ct6 15 00 V 1 4 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 655 KB)
Tekening ct6 15 00 V 1 5 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 689 KB)
Tekening ct6 15 00 V 1 6 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 672 KB)
Tekening ct6 15 00 V 1 7 windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 708 KB)
Toelichting op aanvraag omgevingsvergunnning v2 Windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 1010 KB)
Voor en zijaanzicht windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 74 KB)
Vooroverleg Waterschap Hunze en Aa's windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 598 KB)
Vooroverlegreactie gemeente Oldambt windpark Geefsweer (PDF PDF-bestand, 132 KB)