Beleidskader windenergie

Met het Beleidskader 'Sanering en opschaling, repowering en participatie' (PDF PDF-bestand, 1 MB) vragen we aan de ontwikkelaars van windturbines om geld in een Windfonds te stoppen, om solitaire (losse) windturbines in de provincie te verwijderen en om afspraken te maken over de tijdelijkheid van een windpark. Inmiddels heeft het Rijk laten weten op verzoek van de provincie mee te willen werken aan het tijdelijk bestemmen (maximaal 30 jaar) van een windpark.

windmolenpark in Delfzijl

Windfonds

Als provincie eisen we bij de ontwikkeling van nieuwe windparken van de ontwikkelaars dat zij jaarlijks 1.050 euro per MW per jaar - voor de looptijd van het windpark - storten in een zogeheten Windfonds. Dit fonds is ervoor bedoeld om de lusten en de lasten voor de omgeving evenrediger te verdelen. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de oprichting van het Windfonds.

Downloads