Windenergie

Duurzame energiebron

Windenergie is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie. Alle provincies hebben op 31 januari 2013 een akkoord gesloten met het Rijk om ruimte te bieden aan 6.000 megawatt (MW) windenergie op land in 2020. Dat betekent voor de provincie Groningen een taakstelling van 855,5 MW windenergie. Onze oude taakstelling bedroeg 750 MW.

Het windturbinepark in de Eemshaven
Het windturbinepark in de Eemshaven

Drie locaties voor windenergie

We hebben drie gebieden aangewezen voor windturbineparken. Deze locaties bevinden zich bij Delfzijl, de Eemshaven en langs de N33 (bij Veendam en Menterwolde). De drie gebieden hebben we vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening (artikel 4.13 en bijlage 11, kaart 5b). Op dit moment is 445 MW gerealiseerd in de windparken Eemshaven en in Delfzijl, inclusief 25 MW aan verspreide op zichzelf staande turbines. Voor het windpark aan de N33 bij Veendam en Menterwolde heeft het Rijk een besluit genomen over een voorkeursalternatief.