Windenergie

Duurzame energiebron

Windenergie is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie. Alle provincies hebben op 31 januari 2013 een akkoord gesloten met het Rijk om ruimte te bieden aan 6.000 megawatt (MW) windenergie op land in 2020. Dat betekent voor de provincie Groningen een taakstelling van 855,5 MW windenergie. Onze oude taakstelling bedroeg 750 MW.

Het windturbinepark in de Eemshaven
Het windturbinepark in de Eemshaven

Drie locaties voor windenergie

We hebben drie gebieden aangewezen voor windturbineparken. Deze locaties bevinden zich bij Delfzijl (PDF PDF-bestand, 9 MB), de Eemshaven (PDF PDF-bestand, 7 MB) en langs de N33 (PDF PDF-bestand, 6 MB), bij Veendam en Menterwolde. De drie gebieden hebben we vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening (artikel 2.41.4 en kaart 5). Op dit moment is 445 MW gerealiseerd in de windparken Eemshaven en in Delfzijl, inclusief ongeveer 25 MW aan verspreide op zichzelf staande turbines.

Vijf windparken in procedure

Binnen de drie concentratiegebieden is sprake van in totaal acht windparken. Hieronder een overzicht:

  1. Delfzijl uitbreiding Zuid
  2. Oosterhorn (Delfzijl)
  3. Geefsweer (Delfzijl)
  4. Oostpolder (Eemshaven)
  5. Oostpolderdijk (Eemshaven)
  6. Zuidoost (Eemshaven)
  7. Eemshaven West
  8. N33

Voor de windparken 1 tot en met 5 is de provincie Groningen het bevoegd gezag voor het afgeven van de omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig om de windturbines te kunnen bouwen. De gemeente Eemsmond gaat over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor windpark Zuidoost. De windparken Eemshaven West en N33 zijn projecten van het Rijk.

Wind op zee

Er gaat niets boven de Groninger waddenwind. Dat is de conclusie van het rapport Offshore wind boven de Wadden (PDF PDF-bestand, 4 MB) dat in opdracht van de provincie Groningen is opgesteld en is aangeboden aan de minister van Economische Zaken. De provincie Groningen roept de Minister van Economische Zaken op om veel meer windparken boven de Wadden mogelijk te maken. Dit draagt bij aan een toekomst zonder aardgas, een CO₂-arme energievoorziening en het  levert honderden banen op. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van 5 september 2017.