Praat mee over een duurzame toekomst voor Groningen

In 2050 moet alle energie in Groningen duurzaam opgewekt worden.

Hoe zorgen we ervoor dat in 2050 alle energie in Groningen duurzaam wordt opgewekt? Doen we dit met windenergie of zonnepanelen? In hoeverre moeten de opbrengsten terugvloeien naar de regio? En welke ondersteuning heeft u van de provincie nodig? Allemaal vragen waar wij als provincie graag uw mening over willen horen.

In gesprek met inwoners

Daarom organiseren wij in de maanden maart en april verspreid door de provincie een aantal bijeenkomsten waar wij in gesprek willen met u als inwoner van de provincie. Door aanwezig te zijn hebt u enerzijds invloed op het toekomstige Groninger landschap en op uw eigen en lokale leefomgeving. Anderzijds helpt u ons bij het bedenken van regels en uitgangspunten voor nieuw energiebeleid voor na 2020 rondom energie, milieu, natuur en landschapsinrichting. Ook kunnen we hierdoor nog beter opkomen voor de Groninger belangen in Den Haag, waar veel regels op energiegebied bepaald worden.

Urgentie

Inwoners van de provincie Groningen ervaren dagelijks de gevolgen van aardgaswinning. Daarom is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) naar duurzame energie nergens zo urgent als hier. In 2050 willen wij dat alle energie in Groningen duurzaam is opgewekt. Om dat te bereiken hebben we ons als doel gesteld om in 2020 21 procent van alle energie duurzaam op te wekken en in 2035 60 procent. Hoe we dat bereiken en hoe de inwoners in de regio hier iets aan kunnen hebben, is een belangrijke vraag die wij samen willen beantwoorden.

100 procent duurzaam in 2050

Wij hebben de ambitie om 21 procent van de energie in 2020 duurzaam op te wekken. Hiervoor liggen we op koers. In 2035 willen we 60 procent van de energie duurzaam opwekken en in 2050 100 procent. Daarin past de vraag hoe aardgas vervangen kan worden. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie hiervoor nodig zijn: biomassa, windenergie, zonne-energie, en duurzame warmte.

Tien bijeenkomsten in de regio

Tijdens de tien bijeenkomsten in de regio gaan wij graag het gesprek met u aan. Onderwerpen staan niet vast en door middel van een gespreksleider vindt er discussie plaats. Ook horen wij graag welke lokale initiatieven er leven en hoe de provincie hier aan kan bijdragen. Wilt u zich van tevoren aanmelden?

Drie kennisbijeenkomsten

Er zijn drie bijeenkomsten met een specifiek thema. Hier vertellen experts over de ontwikkelingen in hun vakgebied en hoe die van invloed zijn op een duurzame toekomst. Uiteraard kunt u ook vragen stellen. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, maar wij vragen u zich vooraf even aan te melden.

Downloads