Lokale energie-initiatieven

De provincie Groningen is koploper in de energietransitie en wil de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie verder versnellen. Daarbij zien wij een belangrijke rol weggelegd voor lokale energie-initiatieven. Daarom stimuleren en ondersteunen wij lokale initiatieven bij het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Dat doen we op verschillende manieren.

Startsubsidie Lokale Energietransitie

Lokale energie-initiatieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie aanvragen bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. Per energie-initiatief kan in totaal 10.000 euro worden aangevraagd voor organisatie- en proceskosten die worden gemaakt bij de opstartfase van een energieproject.

Revolverend Fonds Groningen

Energie-initiatieven kunnen gebruikmaken van het Revolverend Fonds Groningen dat leningen verstrekt aan initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. Binnen het fonds is 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor energieprojecten. Daarbovenop wordt vanuit het programma Lokale Energietransitie nog eens 2 miljoen euro aan het fonds toegevoegd specifiek voor lokale energie-initiatieven binnen het aardbevingsgebied.

Postcoderooshandboek

De provincie helpt lokale initiatieven op weg bij de ontwikkeling van projecten via de Regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). Het speciaal hiervoor vernieuwde Handboek postcoderoosprojecten in de (Groningse) praktijk biedt initiatieven alle benodigde informatie om succesvol een postcoderoosproject te kunnen starten. Verder bevat het handboek de ervaringen van de huidige Groninger projecten en tips voor toekomstige initiatieven.

Postcoderoos viewer

De postcoderoos viewer kan energie-initiatieven helpen bij het vinden van de meest geschikte opweklocaties in de nabije omgeving en het kiezen van de meest gunstige postcoderoos. Via de interactieve kaart kan een initiatief snel inzicht krijgen in de ligging van de postcoderozen en de aanwezigheid van panden waarvan de daken geschikt zijn voor zonnepanelen. In de bijbehorende handleiding worden de functionaliteiten van de viewer uitgelegd.

Energieneutrale dorpen/wijken

De provincie ondersteunt zes dorpen/wijken die energieneutraal willen worden. Op basis van een aantal selectiecriteria (zoals organisatie- en ontwikkelkracht, mate van planvorming, geografische spreiding) hebben wij de volgende initiatieven geselecteerd: Stichting Paddepoel EnergiekEnergie Coöperatie OostwoldLopster Energie Coöperatie (LOPEC), Energiecoöperatie Zonnedorpen, Steendam gas(t)vrij en Boven Pekela Energie Neutraal. Met deze initiatieven gaan we samen aan de slag, door kennis te delen, partijen bij elkaar te brengen, projecten te begeleiden, financiële mogelijkheden in kaart te brengen, en het genereren van (pers)aandacht. De kennis en ervaring die we met de geselecteerde initiatieven opdoen, willen we ook delen met de andere energie-initiatieven.

Programma Lokale Energietransitie

Het programma Lokale Energietransitie is een van de programma's van Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en is medio 2016 gestart. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Groninger Energiekoepel, Grunneger Power en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Het doel is een dekkend netwerk van lokale energiecollectieven te verkrijgen om energiebesparing en duurzame energieopwekking te realiseren in de negen aardbevingsgemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Winsum, Bedum, Ten Boer, Slochteren, Appingedam en De Marne.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van Son, projectleider lokale collectieve energie, e-mail m.van.son@provinciegroningen.nl of Ronald van Paassen, programmaleider Lokale Energietransitie, e-mail r.c.van.paassen@provinciegroningen.nl. Volg voor de laatste ontwikkelingen www.facebook.com/energieingroningen

Downloads