Klimaat en energie

Klimaatverandering zal op (middel)lange termijn grote gevolgen hebben voor de leefomgeving van onze inwoners. Wij vinden dat we nu al moeten nadenken over de veranderingen die in de toekomst nodig zullen zijn.

Daarom zijn wij betrokken bij een groot aantal projecten op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, energie-infrastructuur, kennis en innovatie.

Sommige van deze projecten begeleiden wij zelf en sommige ondersteunen wij met een financiële bijdrage.

Overzicht van projecten