Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020

We vinden het belangrijk te investeren in cultuur. Hoe wij dat doen staat in het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 (PDF PDF-bestand, 790 KB) "Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen". We werken aan onze ambities aan de hand van zes strategische lijnen. Daarbij werken we samen met het culturele veld, gemeenten, de rijksoverheid en Europa. In het uitvoeringsprogramma leest u ook welke instellingen in de beleidsperiode 2017-2020 jaarlijks een subsidie ontvangen.

Onze ambities

Voor de periode 2017-2020 hebben we twee ambities:

 • We willen een breed en kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod, waarmee we Groningen aantrekkelijker maken;
 • we willen de culturele identiteit van Groningers (dat wat ons typisch Groningers maakt) versterken.

6 Strategische lijnen

We willen onze ambities bereiken via zes strategische lijnen:

 1. Het Verhaal van Groningen;
  we blijven ons rijke erfgoed (Collectie Groningen) ondersteunen en presenteren. Dat doen we in samenhang met het hier en nu, de toekomst, met andere cultuuronderdelen, zoals de kunsten, en met andere sectoren, zoals ruimte, landschap en toerisme.
 2. Sterke basis en ruimte voor vernieuwing;
  samen met de gemeente Groningen ondersteunen we een breed en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod. Daarnaast ondersteunen we ook nieuwe culturele initiatieven om onze provincie te blijven ontwikkelen.
 3. Nieuwe verbindingen;
  er moeten meer verbindingen komen tussen instellingen, cultuuronderdelen (dans, muziek, beeldend, nieuwe media, etc.), sectoren, overheden en privaat en publiek. Zowel nationaal als internationaal.
 4. Een leven lang cultuur;
  jong en oud moeten in aanraking kunnen komen met cultuur, zodat mensen creatieve vaardigheden ontwikkelen die hen helpen als mens en op de arbeidsmarkt. Dan gaat het om cultuuronderwijs, talentontwikkeling en een goede informatievoorziening.
 5. Samenleven met cultuur;
  we willen cultuur verbinden aan de leefomgeving en aan maatschappelijke thema’s zoals zorg, duurzaamheid, krimp of vergrijzing. Mogelijke oplossingen hiervoor vragen om innovatie en creativiteit, bij uitstek krachten van de culturele sector.
 6. Cultuur als economische factor;
  we willen het culturele klimaat in Groningen levendig houden en het vestigingsklimaat versterken. De relatie tussen cultuur, het bedrijfsleven en de creatieve industrie moet sterker worden en nieuwe culturele evenementen krijgen van ons een kans zich te ontwikkelen.

Subsidies

We geven jaarlijks ruim 6 miljoen subsidie aan diverse culturele instellingen (zie bijlage 2 in het Uitvoeringsprogramma). Daarnaast stellen wij ook ongeveer 5 miljoen euro (eenmalige) subsidie beschikbaar voor projecten en activiteiten. Kijk voor de mogelijkheden in ons Loket.

Samenwerking

Om onze ambities waar te maken werken we samen met culturele instellingen en ondernemers, de gemeenten, de provincies, de rijksoverheid en met gebieden en partners in Europa.

Een bijzonder samenwerkingsverband is het Noordelijk Overleg Cultuur (NOC). In het NOC trekken wij samen op met de gemeentelijke overheden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen en de provincies Fryslân en Drenthe. Onze doelstellingen hebben wij vastgelegd in het programma We The North.