Uitvoering

Na het maken van beleid volgt de uitvoering ervan. Maar eerst werken we ons beleid uit in uitvoeringsplannen. Hierin staan de acties, verantwoordelijkheden en de kosten. Uitvoering van ons beleid kan ook betekenen dat we projecten van andere organisaties met geld ondersteunen. Op deze pagina kunt u zien aan welke plannen en projecten wij werken.