Toegankelijkheid

De provincie Groningen wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website (provinciegroningen.nl) zodat deze voldoet aan toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 (voorheen de Webrichtlijnen).

Certificaat van toegankelijkheid

De website www.provinciegroningen.nl voldoet aan de WR2-AA (Webrichtlijnen 2, niveau AA) richtlijnen van het waarmerk drempelvrij.nl. Het certificaat hiervoor is op 8 januari 2019 uitgereikt door de stichting Accessibility.

Digitale toegankelijkheid

Het doel van de richtlijnen voor toegankelijkheid is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • De webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat.
  • Video’s voldoen zo veel mogelijk aan de toegankelijkheidsrichtlijnen, zodat mensen met een visuele of taalbeperking ze ook kunnen bekijken.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, ook met aangepaste apparatuur.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Sinds 2016 werkt de provincie Groningen aan de website zodat deze op elke pc, tablet of smartphone is te gebruiken. Daarnaast herschrijft de webredactie alle webpagina’s volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen naar een eenvoudiger taalniveau (B1). We zijn doorlopend bezig met het in orde maken van de volgende zaken:

  • De webformulieren voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.
  • De interactieve kaarten zijn te gebruiken op zowel pc, tablet als smartphone.
  • Een groot deel van de PDF’s die op de website staan, zijn niet toegankelijk. Vanaf januari 2019 voldoen zoveel mogelijk nieuwe PDF’s aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.
  • De systemen van de provincie Groningen waar we naar verwijzen, voldoen aan de toegankelijkheidseisen een onafhankelijke partij controleert de website op toegankelijkheid.

PDF-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF-bestanden. De provincie Groningen kan op dit moment niet garanderen dat alle PDF’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Vanaf januari 2019 bieden we nieuwe PDF’s zoveel mogelijk toegankelijk aan.

De provincie Groningen past vanwege hoge kosten in eerste instantie niet de oude PDF’s aan. Wel bieden we de mogelijkheid om PDF’s op verzoek toegankelijk te maken. U kunt hiervoor een verzoek indienen via deze website.

Excelbestanden

Ook aan Excelbestanden stellen de toegankelijkheidsrichtlijnen hoge eisen. De Excelbestanden op de website van de provincie Groningen zijn niet toegankelijk. We brengen de mogelijkheden in kaart om de Excelbestanden toegankelijk aan te bieden. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door via info@provinciegroningen.nl, het mailformulier of telefoonnummer 050 - 316 49 11.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.